Kognitiva Teamet behandlar 100 patienter fyra månader efter start

– Det känns viktigt att hjälpa dem som har så viktiga samhällsfunktioner i samhället, som undersköterskor och förskollärare. Nu börjar det också bli flera som arbetar inom det privata näringslivet. Vi ser att de alla mår bättre efter  behandling hos oss på Kognitiva Teamet Rehab i Enskede.

Det säger Anette Sjödin, vd för Kognitiva Teamet Rehab, som funnits sedan den 23 november 2015. Till mottagningen Kognitiva Teamet Rehab kan patienter söka för långvarig stress och utmattningsproblematik. Även patienter med långvarig smärta är välkomna. Patienter kan komma på remiss från husläkare (idag de flesta eller 90 procent) eller annan specialistmottagning. Patienter kan även söka på egen remiss.

Många som kommer hit arbetar inom den offentliga sektorn: undersköterskor och förskollärare. Men patienterna kommer även från det privata näringslivet: egna företagare, enmanskonsulter, läkare och forskare.

– Ett flertal är utmattade 30-åringar. Ofta mödrar. Nu kommer också de unga männen med dubbla roller, ju mer jämställda männen är desto större risk för utmattningssyndrom. Och orsakerna är föräldraledighet, vård av barn och karriär, säger Sara Burlin Pellbäck, en av tre psykologer på Kognitiva Teamet.

– Vi trodde att de som skulle söka sig hit skulle vara födda på 60-talet. Men stress och utmattningssyndrom går ner i åldrarna. Nu är det många som är födda på 80-talet som kommer, tillägger Anette Sjödin.

Det handlar om grupprehabilitering i elva veckor med både gruppsammankomster  och individuella besök. Rehabiliteringen pågår två dagar i veckan, ena gången med en psykolog, den andra med en sjukgymnast som gruppledare. Gruppmötet varar i cirka två timmar och gruppledaren frågar om: Vad har hänt sen sist? Vad gör du för att må bättre?

I rehabiliteringen ingår följande rubriker, enligt utbildningsmaterialet: Grundläggande rutiner, Stress och återhämtning, Självkänsla. Känslor och affekter, Skam och sårbarhet, Följdsymtom: som depression och ångest, oro och ovisshet, Tankar, Beteendeanalys, Perfektionism, Gränssättning, Samspel och kommunikation, Insikter, Vidmakthållande. På detta följer uppföljning efter tre månader och återträff för dem som vill.

Den fysiska och mentala förmågan hos smärtpatienterna ska höjas genom fysisk träning och pass med ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en förädlad form av KBT (Kognitiv Beteendeterapi). Patienterna med stress- och utmattningssyndrom behandlas med KBT. Alla patienter får också göra två läkarbesök och får en individuell rehabiliteringsplan att följa.

– Att ha rehabilitering i grupp har en normaliserande effekt. Deltagarna inser att det är många andra som mår som dem, och det har en lugnande effekt. De lär sig mycket av varandra och stöttar varandra, berättar psykologen Sara Burlin Pellbäck.

Förskolläraren Ursula, 63 år, som sökt för stress- och utmattningssyndrom säger:

– Gruppbehandlingen, som jag var orolig för, var faktiskt jättebra. Vi gruppdeltagare kom mycket nära varandra. Man har inte så många i sin egen närhet som man kan tala med om allt detta. Nu är vi några stycken som planerar en träff på ett kafé ganska snart.

Efter behandlingen slutar Ursula på sitt gamla jobb och börjar på ett nytt.

– Det finns inga omöjliga fall. Vi kan alltid få bort spänningar och ge patienterna en bättre hållning. Det finns inga hopplösa fall, vi kan alltid bidra med något, betonar sjukgymnasten Johanna Nordlander.

På Kognitiva Teamet finns två läkare, fem  psykologer och tre sjukgymnaster.  Av dem som bedömts är det ungefär 15 procent som inte antas. Det kan bero på att de inte velat själva, eller inte har den problematik som Kognitiva Teamet Rehab kan behandla.