Erfarenhet av egen migrän gör det lättare att hjälpa andra

Det är en stor tillgång för hennes patienter att hon har erfarenhet av långvarig migrän för egen del. För henne innebär det också att hon har en stark motivation till att hjälpa människor som drabbats av samma tillstånd.

Tunde Juhasz är neurolog och allmänläkare med inriktning på smärta. Hon arbetar nu på Kognitiva Teamet Rehab i Enskede.

– Innan man kontaktar Kognitiva Teamet Rehab för bedömning om smärtrehabilitering bör patienten vara medicinskt utredd för huvudvärk, fått en diagnos och provat relevanta mediciner

När patienterna kommer till Tunde Juhasz får hon tillgång till tidigare utredningsresultat och får också patienternas egna detaljerade berättelser om sina symtom, medicinering och information om eventuella andra behandlingsmetoder som patienterna prövat mot migrän.

Många migränpatienter vet att de bör undvika faktorer som triggar igång ett migränanfall. Det kan vara att undvika mögelost, choklad, citrusfrukter och rödvin och vissa födoämnen som gluten som ofta finns i asiatisk mat. Sömnbrist och blodsockersvängningar kan också bidra till utvecklingen av ett migränanfall.

– Vi tar också upp frågor kring faktorer som kan trigga huvudvärken, livsstil och arbetsförmåga.

Inom Kognitiva Teamet Rehab samarbetar Tunde Juhasz nära med både psykologer och fysioterapeuter så att patienten snabbt får tillräckligt med hjälp med sin smärtrehabilitering.

Hon tycker att det är en fördel att vara neurolog när hon möter smärtan. Som neurolog har hon en lång erfarenhet och en djup förståelse för smärttillstånd och en detaljerad kunskap om olika typer av smärta.

Som de flesta huvudvärksintresserade neurologer har hon dessutom själv en långvarig erfarenhet av egen migrän. Den är välbehandlad med förebyggande medicinering och via livsstilsförändringar.

– Jag brukar berätta om det jag själv gått igenom för mina patienter. Det skapar kanske större tillit mellan oss.

Enligt Svenska Huvudvärkssällskapet har var åttonde svensk (13 procent) migrän. Och två tredjedelar av de drabbade är kvinnor. Ungefär 200.000 patienter med långvarig migrän har aldrig haft tillgång en lämplig behandling. En långvarig, obehandlad migrän bidrar till nedsatt arbetsförmåga, frekvent korttidsfrånvaro från jobbet och en rejäl påverkan på livskvaliteten.

– Syftet med smärtrehabilitering är att patienten med långvarig huvudvärksproblematik ska få hjälp med sin smärthantering för att öka sin delaktighet i vardagen, att kunna bibehålla arbetsförmågan och öka livskvaliteten.

 

Bakslag en naturlig del i processen från utmattning till tillfrisknande

Bakslag efter en utmattning kan kännas riktigt tungt och inte alltför sällan känns det som att bakslaget kommer som ett brev på posten. Att ena dagen orka mycket för att nästa dag vara sängliggande kan vara svårt att acceptera med det hör tyvärr till processen från utmattning till tillfrisknande. Vägen tillbaka är en berg-och dalbana, man testar, faller, prova på nytt, faller igen osv. Personer som drabbats av utmattning bär med sig en känslighet för stress och det är därför viktigt att att vara vaksam på signaler om det håller på att bli för mycket.

Personer som drabbats av en utmattning har tidigare ofta varit mycket aktiva både på jobbet och fritiden. Det är därför vanligt att man överskattar sin förmåga när man börjar tillfriskna. Men kom ihåg att tillfrisknandet går i vågor och man måste lära sig att se sina begränsningar och hitta rätt balans. Det tar tid att komma tillbaka så var snäll mot dig själv, acceptera situationen som den är idag och ta på dig dina utforskarglasögon. Med dessa kan du utforska ditt mående utan att döma, se vad du orkar dag för dag. Och kom ihåg, det kommer inte alltid att vara så här ❤️

5 tips på hur du hanterar ett bakslag:

1, Acceptera att det är så här just nu

2, Var lyhörd och uppmärksam på tidiga signaler, kanske kan detta bakslag lära dig något

3, Öka på din återhämtning (aktiv och passiv återhämtning)

4, Sänk kraven och skala bort det som inte måste göras

5, Var snäll mot dig själv