”Patienterna skrattar ofta under rehabiliteringen”

Smärtläkaren Lena Fagerud

– Det är roligt att arbeta med smärta. Visst låter det underligt. Men i rehabiliteringsgrupperna hör jag ofta skratt. När jag träffar en ny patient är det en utmaning att hitta rätt behandling tillsammans med övriga i teamet.

Det säger Lena Fagerud, idag överläkare för smärtrehabiliteringskliniken i Säter i Dalarna. I slutet av november knyts hon till Kognitiva Teamet Rehab med lokaler i Enskede, söder om Södermalm i Stockholm. Hon räknar med att skratten också ska komma på Sandsborgsvägen 52, tidigare Synskadades förbunds nyrenoverade lokaler.

Kognitiva Teamet Rehab har som mål att behandla alla som söker för långvarig smärta och stress- och utmattningssyndrom eller både och. Lena Fagerud har arbetat med smärtpatienter i drygt ett decennium nu. Egentligen längre.

– Mitt intresse för smärta började redan under läkarutbildningen och senare i mitt arbete som distriktsläkare.

Dessutom har Lena Fagerud egna direkta erfarenheter av smärta.
– Efter en ridolycka för tio år sedan har jag haft långvarig smärta. Och visst kunde det gått betydligt värre. Det är kvar en nervskada i vänster arm, med smärta och nedsatt funktion som jag lever med varje dag.

Hon kan inte rida längre och fiolen har hon lagt på hyllan. Men när hon möter en annan människa med smärta så känns detta lättare att förstå fullt ut nu.

Lena Fagerud trivs bra i Säter, hon hade tänkt stanna där i dryga tio år till. Men så ringde telefonen och hon fick frågan om hon ville börja arbeta för Kognitiva Teamet Rehab

– Först var jag lite avvaktande. Men det lät spännande med en ny verksamhet, så jag åkte ned till Enskede och kollade på lokalerna och träffade initiativtagaren Anette.

Mötet med Anette kändes mycket bra liksom lokalerna vid Skogskyrkogården i Enskede.

– Det var bra ytor och lugnt, lokalerna är vända inåt från Nynäsvägen. Och där finns plats för större grupper i samband med föreläsningar, för mindre grupper, bra undersökningsrum och rum för enskilda samtal.

Till mottagningen kan patienter söka för långvarig smärta och utmattning. Även patienter med långvarig stress och utmattningsproblematik är välkomna. Patienter kan komma på remiss från husläkare eller annan specialistmottagning. Patienter kan även söka på egen remiss.

Sjukskrivningarna ökar. För ett par år sen var det många lärare som kom till Lena Fageruds klinik i Säter. Idag är det mer omsorgspersonal: undersköterskor och de som arbetar inom hemtjänsten. Det är också den patientkategori Kognitiva Teamet Rehab förväntar sig till en början.

– Jag tror att det beror på att organisationerna slimmas och pressen ökar. Dessutom handlar det om folk som är timanställda, alltså utan fast anställning. De som arbetar inom hemtjänsten är minutstyrda. De har ingen luft i arbetsschemat, och det kan bli svårt att hinna med alla delar i jobbet, när allt är så minutstyrt.

Sju av tio som söker sig till smärtkliniken är kvinnor. En av orsakerna är att kvinnor i större utsträckning är mer dubbelarbetande än män, menar Lena Fagerud, som pekar på förändringen av stresshormonet kortisol, som bildas i binjurarna. Nivåerna på hormonet är normalt som högst tidigt på morgonen och sjunker under dagen. Kortisol utsöndras också till följd av stress.

– För många kvinnor kommer en ny hormonpik innan de går hem, och nivåerna ligger sedan högt hela kvällen.

Smärtpatienterna lider ofta också av utmattning. Ungefär hälften av de som har långvarig smärta har också en depression, ungefär hälften har någon typ av ångest.

– På senare tid har jag stött på en ny grupp: unga vuxna.  Jag har till och med mött tjejer som går i gymnasiet. Det är oroväckande att se tonåringar ta slut så snabbt. Här handlar det om högpresterande tjejer, som tar på sig kraven att fixa allt och vara perfekta.

I sitt nya arbete på Kognitiva Teamet Rehab vill Lena Fagerud plocka ut det bästa hon gjort som smärtdoktor.

– Den här patientgruppen är den som distriktsläkare tycker att det är svårast att hantera. Det beror dels på tidsbrist i samband med mötet med patienten, dels på brist på kunskap om långvarig smärta och om hur denna medför stora förändringar i smärtsystemet.

Patienterna har ofta besökt vårdcentralen många gånger med olika symtom. Lena Fagerud tror att läkarna då kanske missar helhetsbilden.

– När de kommer till oss är de ofta välutredda. Det gäller för oss att samla ihop all denna kunskap och sätta en smärtdiagnos. Det är viktigt att snart komma vidare till rehabilitering

– Det är som att lägga ett pussel med smärta, sömnstörningar och ofta utmattning. Det hinner man inte på vårdcentralen. Vi har en hel timme vid nybesök, och det ingår en sjukgymnast och en psykolog i teamet.

Patienten får göra fyra besök hos teamet, för att få klart en diagnos och kartlägga faktorer som påverkar tillståndet, innan behandlingen kan börja. Därefter följer behandling i grupp. Även om man arbetar i grupp är de fysiska träningspassen individanpassade.

– Det fungerar utmärkt med grupparbete. Deltagarna lyfter fram och hjälper varandra. Det finns grupper som fortsatt samarbeta efteråt, några har startat en Facebookgrupp.

Vid första mötet är det tydligt att patienten har stor oro för symtomen som finns i kroppen. Var tog all energi vägen? Det gör ont i kroppen, och smärta är en varningssignal. De har vandrat runt inom sjukvården utan att ha fått någon förklaring till smärtan och orkeslösheten, berättar Lena Fagerud.

Många lider av fibromyalgi, ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av långvarig och utbredd generell smärta och ömhet, sömnstörningar och trötthet. Smärtan känns framförallt i musklerna, men även ledsmärta förekommer. Intensiv och långvarig smärta är en stressfaktor och stressrelaterade symptom som huvudvärk och magbesvär är också vanliga. Smärtan ger dålig sömn, som leder till ännu mer smärta och ännu mer stress, vilket i sin tur försämrar sömnen ytterligare med onormal trötthet eller utmattning som följd.

Muskelsmärtan påverkar motoriken och gör det svårare att springa, gå i trapport eller lyfta tunga saker. Musklerna blir stela och patienterna känner domningar, stickningar och sveda.

Kognitiva Teamet Rehab kommer att arbeta efter två spår, som ibland också går ihop. Ett är utmattning. Ett annat, som är Lena Fageruds specialitet, är långvarig smärta. Och stressen är en del av detta i båda systemen.

Målet är att patienten ska få sitt smärtsystem att fungera normalt igen. Det tar kanske tre månader att påverka muskulaturen med träning. Det gäller att få patienterna att kunna fungera i vardagen och arbetet igen. De som varit på allför hög nivå måste sänka sina prestationer och de som är på låg nivå måste höja sina.

– Vi kan inte lova att smärtan försvinner helt, men en smärtlindring räknar vi med. Vi försöker ge bra verktyg för att kunna höja funktionsnivån och senare på lång sikt påverka smärtan.

Det är den fysiska och mentala förmågan som ska höjas, genom fysisk träning och tio pass med ACT (Acceptance and commitment therapy), ”en förädlad form av KBT” (Kognitiv Beteendeterapi), som Lena Fagerud beskriver det .

Patienterna som är i arbete under behandlingen kan söka rehabpenning, som är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. Andra är helt sjukskrivna och har ofta kontakt med arbetsförmedlingen.

Utvärdering av den här typen av rehabilitering visar att patienterna ökar sin funktion, höjer sin livskvalitet och mår bättre mentalt. Många kan också höja sin arbetsförmåga och återgå till sitt arbete eller orka med sitt arbete bättre.

Regeringen tar krafttag för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Sedan år 2010 har sjukfrånvaron ökat med nästan 70 procent samtidigt som utgifterna för sjukförsäkringen ökat med 11 miljarder mellan år 2010 och år 2014. Det är en allvarlig utveckling som måste brytas.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll presenterade idag regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro:

Ladda ner:

Höga krav och låg kontroll kan ge stressjukdomar

Källa: AV BIRGITA KLEPKE, 29 SEPTEMBER 2015 –  suntarbetsliv.se

Sambandet mellan arbetsmiljö och hjärtsjukdomar är tydligt. Medan ”spänt arbete” ökar risken för hjärtinfarkt, är skiftarbete en riskfaktor för stroke. Riskerna är samma för kvinnor och män. Det slår Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) fast i en ny rapport.

Rapport:

Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom. En systematisk litteraturöversikt.
SBU 2015

Ladda ner rapporten

Läs en sammanfattning

Att arbetsmiljön kan bidra till hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck är ingen nyhet. Men hur ser sambanden ut? För att reda ut den frågan har en grupp forskare under ledning av SBU gått igenom de närmare 12000 vetenskapliga artiklar som skrivits i ämnet sedan 1985. Resultatet presenterades seminarium på AFA Försäkring den 23 september 2015.

– Efter att ha undersökt organisatoriska och psykosociala faktorer, fysisk ansträngning, buller, strålning och vibrationer ser vi att olika sjukdomar påverkas av olika faktorer, säger Charlotte Hall, projektledare vid SBU.

Höga krav och liten möjlighet att påverka

När det gäller hjärtsjukdomar är personer som upplever både höga krav och små möjligheter att påverka (”spänt arbete”) extra utsatta. Andra riskfaktorer är buller och lågt stöd i arbetet.

När det gäller stroke finns ett samband med låg egen kontroll, skiftarbete, buller och strålning (gamma och joniserande).

– När det gäller skiftarbete är det troligen arbete under natten som har mest negativ påverkan, säger stressforskaren Töres Theorell, professor emeritus vid Stockholms universitet och ordförande i expertgruppen vid SBU.

Han tillägger också att en ny stor studie visar att övertid på mer än 55 timmar i veckan ökar risken för stroke med en kvot på 1.33.

– Det är oroande och måste studeras mera, liksom det faktum att yngre kvinnor i arbetslivet tycks drabbas mer än andra grupper utan att vi ser någon egentlig orsak.
Högt blodtryck har samband med spänt arbete, obalans i ansträngning/belöning och skiftarbete.

Ska man göra något ska man ägna sig åt höga krav och låg kontroll

Kvinnor och män löper lika stor risk att drabbas om förutsättningar i övrigt är desamma. Skillnaden är att kvinnor oftare insjuknar senare. Under de yrkesverksamma åren är risken för män att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt eller stroke ungefär dubbelt så stor som för kvinnor.

Förebygg sådant som påverkar många sjukdomar

Eftersom sambanden är tydliga var det naturligt för åhörarna att fråga efter förebyggande åtgärder.

– Ska man göra något ska man ägna sig åt faktorer som höga krav och låg kontroll som inte bara påverkar hjärt-kärlsjukdomar utan även depression, utmattning, rygg- och sömnproblem, säger Töres Theroell.

Även en trasslig hemsituation kan bidra till sjukdomsrisk men kan ändå inte, enligt honom, förklara bort arbetets roll.

Han påpekar också värdet av att både arbeta med livsstilsfrågor och arbetsmiljö.

– Erfarenheten visar att medarbetarnas intresse av att ändra sin livsstil ökar om arbetsgivaren samtidigt arbetar med att förbättra arbetsmiljön.

Forskarna baserar sina slutsatser på de 150 studier som höll måttet vad gäller storlek, relevans och vetenskaplig kvalitet. De flesta kom från Sverige, Finland och Danmark – men även forskare utanför Norden bidrog med intressant underlag.

– Ord som stöd och kontroll betyder rimligtvis olika i olika kulturer och därför var det extra intressant att till exempel japanska forskarkollegor har hittat samma samband som vi, säger Töres Theorell.

Källa: AV BIRGITA KLEPKE, 29 SEPTEMBER 2015 –  suntarbetsliv.se

Ingen vet varför sjukskrivningarna ökar dramatiskt

Källa: 

Om inget görs åt de skenande kostnaderna för sjukskrivningarna kommer de kosta mer än hela försvaret om några år. Från att sjukskrivningarna sjönk under flera år ökar de nu snabb igen. Dessa dramatiska upp och nedgångar anses vara unikt för Sverige. Men ingen vet riktigt varför det sker.

m inget görs åt de skenande kostnaderna för sjukskrivningarna kommer de kosta mer än hela försvaret om några år. Från att sjukskrivningarna sjönk under flera år ökar de nu snabb igen. Dessa dramatiska upp och nedgångar anses vara unikt för Sverige. Men ingen vet riktigt varför det sker.

Lisbeth Forsberg arbetade på en förskola när hon blev sjuk. Först blev hon sjukskriven, men sedan ett år tillbaka är hon förtidspensionär. Hon startade en förening som på olika sätt belyser de sjukskrivnas situation. De som är med i föreningen har alla liknande berättelser från sina tidigare arbeten.

– Slimmade organisationer, stor arbetsbörda, tidspress, oro och en känsla av otillräcklighet. När man går med dessa känslor länge så går man till sist in i väggen, säger Lisbeth Forsberg.

”Ökningen sker i alla grupper”

Allt fler blir nu sjukskrivna efter många år av sjunkande sjuktal. En förklaring är att det har blivit svårare att få sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Därmed blir antalet sjukskrivna fler.

En annan anledning är att personer som blir sjukskrivna till följd av psykiska problem eller sjukdomar ökar. Men inte ens Försäkringskassan vet vad det beror på.

– Ökningen sker i alla åldersgrupper, i alla yrkesgrupper och i alla regioner. Den grundläggande orsaken till att psykiska diagnoser allt oftare blir anledning till sjukskrivning är det ingen som känner till. Varken jag eller någon annan expert, säger Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan.

Branta upp- och nedgångar

På Försäkringskassan har man god kunskap om sjukskrivningsstatistiken historiskt. Man kan gå tillbaka 60 år i tiden och se hur många dagar om året en genomsnittlig svensk har varit sjuk. Och när man tittar på siffrorna är det branta upp- och nedgångar.

– I slutet av 1980-talet hade vi de högsta talen hittills med i genomsnitt 25 sjukskrivningsdagar per person och år. Därefter kom en nedgång för i slutet av 1990-talet återigen öka kraftigt fram till 2002 då vi hade en andra toppnotering med 18 dagar. Sedan var det en nedgång till 6 dagar mellan 2002 och 2010 och nu ser vi en ökning igen, säger Laura Hartman.

Ersättningsnivåer påverkar

Att vi skulle ha varit fyra gånger så sjuka i slutet av 1980-talet som år 2010 är inte troligt. De stora svängningarna beror på många faktorer. I goda tider har fler varit sjukskrivna än i sämre tider, då man kanske känner större oro att bli av med jobbet. Dessutom anses reglerna i sjukförsäkringen spela roll.

– Hur generös ersättningen är och om det finns karensdagar eller inte. Den typen av regler påverkar. Där är vår bedömning att förändringarna ofta har förstärkt en pågående utveckling, säger Hartman.

När sjuktalen var som lägst 2010 var Adriana Lender generaldirektör på Försäkringskassan. Hon tror att en av anledningarna till att utvecklingen nu går åt fel håll är att många började slappna av när sjuktalen blivit så låga.

– Ja, att man blev nöjd och tänkte att det här verkar rulla på bra och nu har vi andra frågor som vi måste ägna oss åt. Det finns ju fler frågor i samhället som man måste arbeta med, säger hon.

Tidiga insatser inte alltid lösning

Nya förslag ska nu hejda utvecklingen. Och politikernas svar, oavsett färg, är ofta att tidiga insatser är lösningen. Men det håller inte Adriana Lender med om.

– Man ger tidiga insatser till grupper som faktiskt inte behöver dem. Om man låter dem bli friska i fred så kommer de att kunna gå tillbaka till jobbet av sig själva. Det är mycket bättre att göra noggranna urval av de som faktiskt behöver insatser i tid och inte göra generella insatser över stora grupper. Det hjälper inte, säger hon.

Kurvan över sjukfrånvaron som går kraftigt upp och ner verkar nästan vara en svensk naturlag. Och ingen tycks veta hur man ska få den att stanna på en låg nivå.

– Vi måste hitta på någonting annorlunda den här gången så att vi inte följer den historiska upp och nedgången.

”Bakom varje siffra finns en människa”

Lisbeth Forsberg menar att det krävs stora förändringar på arbetsmarknaden för att få stopp på de höga sjukskrivningarna.

– För varje siffra i sjukförsäkringen finns det en människa bakom. För den är det katastrof. Man kan inte ha en arbetsmarknad som sliter ut folk på det här sättet, säger hon.

Källa: