Handlingsutrymme kan handla om att själv kunna prioritera arbetsuppgifter

Små möjligheter att påverka och styra det egna arbetet kan vara en stressfaktor. Arbetstagaren bör därför ha handlingsfrihet och befogenhet i arbetet, till exempel möjligheter att variera eller ändra ordningsföljden mellan olika arbetsmoment, variera arbetstakt och vara med och besluta om arbetsmetoder.

Handlingsutrymme kan också handla om att själv kunna prioritera arbetsuppgifter för att undgå alltför hög arbetsbelastning, eller kunna påverka tidsplanering. Hur stort handlingsutrymmet kan vara beror på verksamhetens krav och karaktär och arbetstagarens behov av att kunna påverka sitt arbete. Hög arbetsbelastning, snäva tidsramar eller starkt styrt och bundet arbete minskar vanligtvis handlingsutrymmet i arbetet.

Genom att vara delaktig redan vid planeringen av arbetet främjas handlingsutrymmet. Extra betydelsefullt blir detta i samband med förändringar. En förutsättning är dock att det avsätts tid för delaktighet och att medarbetaren får tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens att utföra arbetet.

För att arbetstagaren ska kunna påverka upplägget av arbetet krävs korrekt och tillräcklig information i rätt tid. Arbetstagaren måste också känna till vad som förväntas av honom eller henne. Otydliga förväntningar på arbetsinsatsen kan leda till konflikter.

Många arbetsuppgifter är komplexa och kräver samarbete. På samma gång som samarbete är berikande och ofta har goda effekter på arbetsresultatet, så kan det innebära minskad självständighet. Exempel på sådana arbetsuppgifter finns i projektorienterade arbeten. Motsvarande förhållanden kan gälla när en kund har stort inflytande över hur arbetet ska utföras. Detta gäller inte minst inom skola, vård och omsorg där också anhöriga ställer krav. Sådana förhållanden minskar handlingsutrymmet och kan bli påfrestande för arbetstagaren.

källa: Prevent

Balansguiden – livet med jobbet

HEJ!

Det här är en guide om att hitta balansen mellan jobbet och resten av livet. Något som inte alltid är så enkelt om man i stor utsträckning själv styr över sin arbetstid och sina arbetsuppgifter. Vi hoppas att guiden kommer få dig att reflektera över just din situation och vad som fungerar för dig. Låt oss börja med tre korta frågor.

klicka på denna länk:
http://

 

Mobil i sängen kan ge sömnproblem

En majoritet av svenskarna använder sin mobil eller surfplatta i sängen innan de ska sova. Samtidigt uppger många att de har problem med sömnen. Det visar en ny undersökning i en artikel i nättidningen Prevent .

I åldersgruppen 15 till 29 år uppger sju av tio att de ibland känner att de använder telefonen för mycket. Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If där drygt 3 000 personer i åldrarna 15-74 år ingår.

Hela 61 procent av de tillfrågade uppger att brukar använda mobil eller surfplatta i sängen efter att de har gått och lagt sig. I den yngsta åldersgruppen är siffran 82 procent. Vanligast är att man kollar sociala medier. Näst vanligast är att titta på film.

– En majoritet i vår undersökning säger att det blivit en vana att surfa runt i sociala medier innan man somnar. Många dras också till plinget från pushnotiser eller säger att de helt enkelt inte kan gå offline i rädsla för att missa något, säger Mariah Hohenthal, skadeexpert på If i en kommentar.

De senaste 20 åren har nattsömnen minskat med en till två timmar visar forskning. I undersökningen uppger en av tre att de sover mindre i dag än för fem år sedan. Sju av tio har sömnsvårigheter ibland. Särskilt utbrett är det bland kvinnor och unga. En av fem svarande tror att sociala medier ligger bakom att de sover sämre. I åldersgruppen 15-29 ser en av tre den kopplingen.

Sedan tidigare visar forskning från bland annat Uppsala universitet att det blå ljuset från skärmar kan sänka sömnhormonet melatonin. Ljuset lurar hjärnan att det är dags att vara vaken och aktiv.

Källa: Marianne Zetterblom, Prevent

Skapa en sund digital arbetsmiljö

Kollar du dina mejl ofta, tittar på mobilen under viktiga möten eller uppdaterar Facebook under arbetstid?  Då är du inte ensam. Studier visar att vi kollar vår mobil i snitt 150 gånger varje dag. Att ständigt vara uppkopplad kan innebära stress och ineffektivitet. – Hjärnan är inte gjord för att göra många saker samtidigt, säger hjärnforskaren Katarina Gospic i en artikel i Prevent.

Studier visar att störande ljud i öppet kontorslandskap kan sänka prestationen med 66 procent. Svårast för hjärnan att hantera är ljud som det inte finns något naturligt slut på, till exempel samtal. För att kunna arbeta effektivt krävs en gemensam policy på arbetsplatser för teknikanvändning under arbetstid. Lämna mobilen och gärna all elektronisk utrustning utanför mötesrummet. Om du sitter i kontorslandskap är det viktigt att sätta mobilen på ljudlöst läge och om möjligt lämna rummet vid telefonsamtal.

Planera din tillgänglighet
Varje gång vi blir avbrutna tar det upp till 25 minuter att återfå full koncentration. Det är uttröttande för hjärnan att ständigt vara i kontakt med omvärlden, den behöver pauser. För att slippa ständiga avbrott kan man införa fasta mejl- och telefontider, till exempel klockan 8.00, 13.00 och 16.30. Definiera även vilka förväntningar på tillgänglighet som gäller utanför arbetstid.

Gör rätt sak vid rätt tidpunkt
Kartlägg din energinivå under en arbetsdag och jämför med de arbetsuppgifter du utför. Målet är att svåra uppgifter som kräver koncentration ska göras när din energinivå är högst. Rita gärna upp ett diagram med tiden på x-axeln och energinivån på y-axeln. Gör sedan en arbetsdagbok där du detaljerat skriver ner vad du arbetar med vid olika tidpunkter under en representativ dag. Risken att distraheras är störst när koncentrationsnivån är lägst. Därför kan det vara en god idé att till exempel förlägga ett viktigt möte på morgonen när du känner dig pigg och svara på mindre viktiga mail innan lunch när du börjar bli trött och hungrig.

 Appar hjälper dig arbeta ostört
Uppskattningsvis använder färre än hälften av oss tjänster som vår arbetsgivare tillhandahåller för att vi ska kunna arbeta effektivare. Ett exempel är appen för mobil växelfunktion. Med en enkel knapptryckning hjälper den oss att hänvisa samtal vidare till växel eller kollega när vi behöver jobba ostört. Eller lämna meddelande om att vi inte är anträffbara. Det är även lätt att via mobilen styra om vi vill vara anträffbara eller ej under ett möte. Detta kan göras redan vid bokningssituationen.

 Koppla ner under semestern
Sätt mobilen i flygplansläge på semestern. Vi behöver lära oss att vi klarar oss utan att vara ständigt uppkopplade. Detta kan vara ett sätt att återfå kontrollen över tekniken. Att hålla sig uppdaterad på social medier är lika frestande för hjärnan som en stor skål med godis. Har vi tagit en godisbit vill vi gärna ta fler eftersom det sätter igång hjärnans belöningssystem. Det krävs disciplin för att avstå. Samma sak gäller när vi avstår från att vara uppkopplade.

källa: Kerstin Hansson,

http://www.prevent.se/arbetsliv/tips-och-rad/2016/skapa-en-sund-digital-arbetsmiljo/