Avslöjande test: Fel positiv feedback mer stressande

Källa: https://www.svd.se/kampaglod-falnar-fortare-med-du-ar-bra-feedback

Några fortsätter kämpa fast de misslyckas gång på gång. Andra ger upp fort. I sin avhandling testade Alva Appelgren vad som skiljer dessa grupper åt. Positiv förväntan, en tillåtande attityd till misslyckanden och rätt sorts feedback hade avgörande betydelse.

För sin avhandling i kognitiv neurovetenskap satte Alva Appelgren ett gäng 13-åringar på prov i syfte att ta reda på vad som kännetecknar dem som fortsätter fast det är jobbigt.

– Jag var nyfiken på varför vissa kämpar vidare och andra ger upp.

Alva Appelgren, som disputerade förra året, är särskilt intresserad av att försöka förstå hur inställningen till en uppgift påverkar hur vi reagerar på motgångar och framgångar. Vilken typ av återkoppling är bäst om vi vill utvecklas, träna våra hjärnor eller hjälpa elever och medarbetare att utveckla sina? Spelar det någon roll när vi ger feedback – och hur?

Hur skapar vi inställningen som gör att vi fortsätter kämpa fast det tar emot – något som i sin tur kan ligga bakom ihärdighet eller ”grit” som var fokus i gårdagens del av artikelserien ”Det mentala gymmet”. Hon använde både beteendetester och hjärnavbildning i sin forskning.

112 stycken 13-åringar fick i uppgift att utföra en krävande minnesträningsuppgift, en timme åt gången vid 20 tillfällen.

– De skulle lära sig ordningen på tal eller bokstäver. Alla fick börja på den nivå där det började bli svårt – en ganska jobbig arbetsminnesträningsuppgift.

Syftet var att alla skulle göra misstag för att hon som forskare skulle se vilka som var beredda att kämpa hårt. Eftersom Alva Appelgren var särskilt intresserad av om inställningen före skulle spela roll för ihärdigheten mätte hon deras attityder och målsättning med uppgiften. De fick svara på frågor som: Tycker du att det ska bli kul? Tror du att det är användbart för dig?

Inför testerna hade eleverna fått svara på frågor som handlade om hur de såg på intelligens. Tidigare forskning har visat att det kan påverka motivationen.

– De elever som tänkte på intelligens som något man kan påverka genom träning och att man kan bli bättre på uppgifter om man övar slutförde fler testsessioner. Samma sak om de var motiverade innan och tyckte att testerna skulle bli kul och redan innan hade inställningen ”jag ska göra alla 20 gångerna”. De hade höga förväntningar på sig själva.

Alva Appelgren refererar till psykologiprofessorn vid Stanforduniversitetet i USA, Carol Dweck, som kallar detta för att ha ett ”growth mindset”, alltså ett utvecklingstänkande.

– De som slutförde hade alla svarat att de tyckte att det skulle bli kul, de hade trott att de skulle klara av det.

De 13-åringarna hade ett ”growth mindset” – inställningen att försök och misslyckande ingår när man utvecklas. Förväntan påverkade ihärdigheten helt enkelt.

Den springande punkten är förstås hur man kan få den här kämpaglöden att frodas.

Hur odlar man ihärdighet – hos sig själv, sina elever i skolan, hos sina medarbetare, hos sina barn?
Alva Appelgren säger att hon är mest intresserad av inställningen, det mindset, som gör att man vill anstränga sig.

– Det är viktigt att ge rätt feedback, det vill säga att återkoppla direkt till uppgifterna som utförts.

När testpersoner fick beröm för att de var smarta fick de ett annat, starkare, utslag i hjärnavbildningen än när de fick feedback relaterat till uppgiften. Beröm som hänvisar till hur en person är gör att hen börjar reflektera mer kring just det.

– De blev mer stressade av den typen av feedback, de förlorade mer i motivation och förbättrades inte heller lika mycket.

Beröm som ”du valde rätt” passade uppgiften bättre. Testpersonen verkade inte förlora fokus på samma sätt.

Alva Appelgren understryker hur viktigt att det är att vara medveten om effekter av olika typ av feedback – för chefer, lärare och föräldrar. Vad som sägs spelar roll. Fokusera på det som gjorts, inte hur någon är. Sen är det förstås viktigt att odla en miljö och attityd som gör det naturligt att misslyckas också.

Källa SVD

https://www.svd.se/kampaglod-falnar-fortare-med-du-ar-bra-feedback