Ständig vinter- eller sommartid

Vad händer om vi slutar ställa om klockan två gånger om året? Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet, går igenom vilka effekter en tidsomställning kan ha när det gäller olycksrisker och hjärtinfarkter. Dessutom tar han också upp vad som skulle kunna hända om Sverige går över till ständig vintertid eller sommartid.

https://urskola.se/Produkter/213079-UR-Samtiden-Stressforskningsdagen-2019-Standig-vinter-eller-sommartid?cmpid=del:cl:20191030:urskola