Vi fortsätter som vanligt att ta emot remisser och erbjuda högkvalitativ vård

Vi fortsätter att ta emot remisser och egenanmälan för bedömning och rehabilitering.
Region Stockholm har fattat beslut om att avveckla vårdvalet Specialiserad multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och Utmattningssyndrom. Detta kommer att ske först under 2025 och till dess fortsätter vi enligt tidigare med att bidra till bättre hälsa och förbättra patienternas livskvalité
genom att leverera bästa möjliga vård och omhändertagande.
Vi har snabb remisshantering, trygg och säker vård med korta väntetider.
Frikort gäller.
Välkommen att söka till oss!