LUNCHWEBINAR OM UTMATTNINGSSYNDROM 11 MAJ

Helene Kruse, specialist i allmänmedicin och medicinskt ledningsansvarig läkare på Kognitiva Teamet Rehab vägleder kring effektiv diagnostik, omhändertagande och sjukskrivning. Helene har med sin långa bakgrund inom primärvården såväl som specialistvården unik erfarenhet av att möta patienter med utmattningssyndrom. Hon kommer berätta om gränsdragningsproblematik mellan utmattningssyndrom och närliggande tillstånd samt när man bör hänvisa en patient till multimodal specialistvård.

Klicka på länken för anmälan:

https://events.teams.microsoft.com/event/b78995c6-55c3-4c5c-b271-6d69f454b1a0@c9db1ff8-cbf0-4a94-a481-5a522c87fa8a