Vi följer Region Stockholms bevakning och rekommendationer i hantering av coronaviruset

Kognitiva teamet rehab följer utvecklingen noga och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Risken för smittspridning inom Sverige höjdes av Folkhälsomyndigheten den 10 mars till MYCKET HÖG, vilket är den högsta risken på en 5-gradig skala.

Hur undviker jag Corona virus

 1. Om du är förkyld rekommenderar vi dig stanna hemma, även vid lindriga symtom.
 2. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 3. Använd handsprit.
 4. Undvik att ta i hand när du hälsar.
 5. Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 6. Följ Folkhälsomyndigetens rekommendationer Folkhälsomyndighetens webbplats 

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka. Du ska ringa telefonnummer 1177 om du har varit i ett land där sjukdomen sprids och har symtom, eller om du har symtom efter att ha haft nära kontakt med någon som är sjuk i covid-19.

Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt. 1177 Vårdguiden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar den här texten kontinuerligt.

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.

Symtom

Covid-19 ger ett eller flera av följande symtom:

 • torrhosta
 • feber
 • andningsbesvär.

Symtomen är ofta lindriga och kan påminna om vanlig influensa. De kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

En del får svårare besvär, som lunginflammation.

När behöver jag kontakta vården?

Du behöver inte kontakta vården om du inte har några symtom på covid-19. Det gäller även om du har varit i ett område där personer blivit sjuka, eller om du har träffat någon som är sjuk i covid-19.

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norra Italien eller delar av Österrike.
  För Italien omfattas Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana. För Österrike omfattas Tyrolen.
 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Du ska ringa även om symtomen är lindriga.

Ring alltid först

När du ringer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Du som är utomlands och vill ha sjukvårdsrådgivning kan ringa telefonnummer +46 771-11 77 00.

Telefonnummer 113 13

Du kan också ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19. Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor.

Så smittar covid-19

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd. Får man viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet kan smittämnen hamna i näsan, munnen eller i ögonen. Det kallas för droppsmitta.

Dropparna finns kvar i luften en kort stund och faller sedan ned på föremål och ytor. Där kan viruset vara kvar i upp till flera dagar, men det finns inget som tyder på att personer har smittats genom att ta i föremål.

Tvål eller handsprit är effektivt mot viruset

Handtvätt med tvål och vatten eller användning av handsprit är effektivt mot viruset. Ytor kan rengöras med desinfektionsmedel. Det gör att viruset inte längre kan göra en person sjuk.

Smittar när symtomen kommer

Personer med covid-19 kan smitta andra från och med att de första symtomen kommer. Även personer som inte känner sig så sjuka kan smitta andra om de har lite hosta och feber.

Det finns inget som tyder på att covid-19 smittar från människor till djur.

https://youtu.be/vjkEb-3u1bE

Läget i Stockholm just nu

Innehållet gäller Stockholms län

Sjukvården i regionen är väl förberedd på att ta hand om och vårda personer som har covid-19. För att minska risken för smittspridning kontaktar Smittskydd Stockholm de personer som haft nära kontakt med ett bekräftat fall av covid-19.

Tisdag 10 mars, 2020

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Region Stockholm informerar om det nya coronaviruset

Region Stockholm redovisar i likhet med Folkhälsomyndigheten antalet fall en gång per dag. I den dagliga rapporteringen framgår antalet provtagna, antalet bekräftade fall och i vilket land eller region som dessa misstänks ha smittats.

Läs mer om coronaviruset i Stockholm på Region Stockholms webbplats

Nationellt samarbete

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer. På  Folkhälsomyndighetens webbplats  hittar du mer information om covid-19.