Höga krav och låg kontroll kan ge stressjukdomar

Källa: AV BIRGITA KLEPKE, 29 SEPTEMBER 2015 –  suntarbetsliv.se

Sambandet mellan arbetsmiljö och hjärtsjukdomar är tydligt. Medan ”spänt arbete” ökar risken för hjärtinfarkt, är skiftarbete en riskfaktor för stroke. Riskerna är samma för kvinnor och män. Det slår Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) fast i en ny rapport.

Rapport:

Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom. En systematisk litteraturöversikt.
SBU 2015

Ladda ner rapporten

Läs en sammanfattning

Att arbetsmiljön kan bidra till hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck är ingen nyhet. Men hur ser sambanden ut? För att reda ut den frågan har en grupp forskare under ledning av SBU gått igenom de närmare 12000 vetenskapliga artiklar som skrivits i ämnet sedan 1985. Resultatet presenterades seminarium på AFA Försäkring den 23 september 2015.

– Efter att ha undersökt organisatoriska och psykosociala faktorer, fysisk ansträngning, buller, strålning och vibrationer ser vi att olika sjukdomar påverkas av olika faktorer, säger Charlotte Hall, projektledare vid SBU.

Höga krav och liten möjlighet att påverka

När det gäller hjärtsjukdomar är personer som upplever både höga krav och små möjligheter att påverka (”spänt arbete”) extra utsatta. Andra riskfaktorer är buller och lågt stöd i arbetet.

När det gäller stroke finns ett samband med låg egen kontroll, skiftarbete, buller och strålning (gamma och joniserande).

– När det gäller skiftarbete är det troligen arbete under natten som har mest negativ påverkan, säger stressforskaren Töres Theorell, professor emeritus vid Stockholms universitet och ordförande i expertgruppen vid SBU.

Han tillägger också att en ny stor studie visar att övertid på mer än 55 timmar i veckan ökar risken för stroke med en kvot på 1.33.

– Det är oroande och måste studeras mera, liksom det faktum att yngre kvinnor i arbetslivet tycks drabbas mer än andra grupper utan att vi ser någon egentlig orsak.
Högt blodtryck har samband med spänt arbete, obalans i ansträngning/belöning och skiftarbete.

Ska man göra något ska man ägna sig åt höga krav och låg kontroll

Kvinnor och män löper lika stor risk att drabbas om förutsättningar i övrigt är desamma. Skillnaden är att kvinnor oftare insjuknar senare. Under de yrkesverksamma åren är risken för män att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt eller stroke ungefär dubbelt så stor som för kvinnor.

Förebygg sådant som påverkar många sjukdomar

Eftersom sambanden är tydliga var det naturligt för åhörarna att fråga efter förebyggande åtgärder.

– Ska man göra något ska man ägna sig åt faktorer som höga krav och låg kontroll som inte bara påverkar hjärt-kärlsjukdomar utan även depression, utmattning, rygg- och sömnproblem, säger Töres Theroell.

Även en trasslig hemsituation kan bidra till sjukdomsrisk men kan ändå inte, enligt honom, förklara bort arbetets roll.

Han påpekar också värdet av att både arbeta med livsstilsfrågor och arbetsmiljö.

– Erfarenheten visar att medarbetarnas intresse av att ändra sin livsstil ökar om arbetsgivaren samtidigt arbetar med att förbättra arbetsmiljön.

Forskarna baserar sina slutsatser på de 150 studier som höll måttet vad gäller storlek, relevans och vetenskaplig kvalitet. De flesta kom från Sverige, Finland och Danmark – men även forskare utanför Norden bidrog med intressant underlag.

– Ord som stöd och kontroll betyder rimligtvis olika i olika kulturer och därför var det extra intressant att till exempel japanska forskarkollegor har hittat samma samband som vi, säger Töres Theorell.

Källa: AV BIRGITA KLEPKE, 29 SEPTEMBER 2015 –  suntarbetsliv.se