Kognitiva Teamet Rehab bidrar till fattigdomsbekämpning i Guatemala

Under tre år sponsrar Kognitiva Teamet Rehab Fundación Progresar är en mångkulturell, icke religiös och politiskt obunden stiftelse som bildades år 2007 av svenskar och latinamerikaner med erfarenhet av olika former av biståndsinsatser. Syftet är att hjälpa fattiga människor i svårtillgängliga områden i Guatemala att förbättra sina liv. Bland grundarna finns män och kvinnor med olika bakgrund och etnicitet.

Fundación Progresar arbetar i två provinser i Guatemala, Quiché och Alta Verapaz där befolkningen till största delen är fattiga mayaindianer. År 2017 deltog sammanlagt 1 740 familjer i någon av stiftelsens aktiviteter. Detta betyder att mer än 12 000 personer (föräldrar och barn) förbättrade sina liv.

Stiftelsen finansieras via donationer, främst från svenska givare. Chef för verksamheten är Dr Leticia Velasquez, som var med och bildade Fundación Progresar. Vicechef och kontaktperson i Sverige är civilekonom Kristina Boman, som också är en av grundarna.

Fundación Progresars kvinnoprojekt ”Mujer Semilla de Maiz” (majsfrökvinna) i Guatemala hjälper fattiga kvinnor på landsbygden att förbättra sina liv. Kvinnorna organiserar sig i grupper, får utbildning och bildar en egen bybank. Varje medlem får ett mikrolån så att hon kan starta ett eget företag. 2017 stödde projektet 50 kvinnogrupper i Quichéprovinsen och 30 i Alta Verapaz. Alltså, cirka 1 720 kvinnor vilket betyder att stödet når många fler individer eftersom kvinnornas hela familjer och i synnerhet barnen påverkas positivt av projektet. Projektet är inne i en expansionsfas och ska under de kommande två åren nå över 3 700 kvinnor vilket leder till att mer än 25 000 personer kommer att förbättra sina levnadsvillkor.

Fundación Progresar strävar efter att vara en effektiv biståndsorganisation där pengarna går fram och professionellt baserat på erfarenheter från lyckade biståndsprojekt.

År 2009 designades två nya projekt i Quiché-provinsen i Guatemala, baserade på tidigare erfarenheter från fattigdomsbekämpning. Huvudprojektet handlade om ekonomisk utveckling på landsbygden (Proyecto Desarrollo Económico Rural). Målgruppen var fattiga jordbruksfamiljer och fokus var odling av sockerärtor och haricots verts. Det andra var Empoderamiento de Mujeres – ett projekt för att stärka kvinnor. Båda tog fart under 2010. Syftet för jordbruksprojektet var att genom krediter bilda bybaserade företag för att odla nya grödor som kunde exporteras. Projektet innehöll också utbildning i jordbrukstekniker, försäljning och sammankoppling med marknaden. Jordbruksprojektet nådde 700 familjer och efter flera års arbete kunde bönderna producera god kvalitet och dessutom ha kontakter med exportföretag. Fundación Progresar fortsätter att stödja ekonomisk utveckling på landsbygden för fattiga jordbrukare genom kooperativet Ajnim RL som bildades 2016.

Projektet innehåller tre huvudkomponenter; mänskliga rättigheter med fokus på kvinnors rättigheter, mental hälsa och småföretagande.

Varje grupp har sin egen handledare. Deras uppgift är att utbilda och följa upp kvinnornas utveckling. De stödjer också gruppen i hanteringen av mikrolån och sparande.

Nio handledare finns i Quiché och sex i Alta Verapaz. Alla pratar det lokala mayaindianska språket, quiché eller sacapulteko i Quicheprovinsen. I Alta Verapaz talar man poqomchi och keqchi. Det finns 24 språk i Guatemala.

I grupperna finns också en ”Promotora de armonia y bien estar” –”Promotor för harmoni och välbefinnande”. Det är en kvinna som kommer från byn och som ingår i gruppen. Hennes uppgift är att hålla ihop gruppen, göra hembesök hos kvinnorna, stötta dem när de har problem och hålla kontakten med gruppens handledare. Promotoran håller även i en del övningar på månadsmötena. Hon får en liten lön för sitt arbete och utbildas en gång i månaden i projektets olika teman.

Upplägg av lånefonden för mikrokrediter beräknat på en grupp på 20 kvinnor:

År ett: Varje kvinna får låna 700 kr, total kostnad för en grupp är ca 14 000 kr.

År två: Varje kvinna får låna 1 400 kr. Total kostnad för en grupp är ytterligare 14 000 kr.

År tre och fyra: Varje kvinna får låna 2 000 kr. Total kostnad är ytterligare 12 000 kr.

Lånen är räntefria och betalas tillbaka inom ett år genom en mindre återbetalning varje månad. Fundación Progresar har nästan 100 % återbetalning på lånen.

Företagande är vägen till en egen inkomst, mer frihet och bättre levnadsförhållande för kvinnan och hennes familj. Mikrolånen kompletteras med grundläggande utbildning i företagande, vilket är viktigt eftersom de flesta kvinnorna aldrig tidigare drivit någon affärsverksamhet. Exempel på företag som kvinnorna startar är:

  • Äggproduktion • Kycklinguppfödning
  • Getter • Grisar
  • Godisproduktion • Grönsaksodling
  • Försäljning av grönsaker • Brödbakning
  • Odling av örter • Maskodling för ekologisk gödsel
  • Små affärer