”Är det en hund eller varg som står bakom hörnet?”

 

Berätta, vad är egentligen stress?
– Det är kroppens respons när vi utsätts för ett hot, och har både psykiska och fysiska komponenter. När det blir obalans mellan de upplevda kraven och den upplevda kontrollen eller förmågan. Det som avgör om vi blir stressade är hur man tolkar situationen.

Vilken yrkesgrupp stressar mest?
– Stress kan upplevas på alla nivåer. Chefer har ofta höga krav på sig, de har stort ansvar och mycket att göra. Samtidigt har chefer ofta stor kontroll över situationen. Den som inte kan påverka eller har möjlighet att styra sin situation blir mer stressad, obalansen ligger i kombinationen höga krav och låg kontroll.

När blir stress riktigt farligt?
– När man under en längre period inte sover, inte hinner med sin träning, undviker sina hobbyer, äter dåligt. Då är man i riskzonen för en utmattningsdepression och då ökar även risken för andra sjukdomar.

Finns det någon åldersgrupp som klarar detta bättre?
– Nej, det beror på så många andra faktorer. Till exempel om fritiden är pressad och kravfylld, man kanske har små barn som kräver tid och engagemang, eller åldrande föräldrar som behöver ens hjälp, då kan man bli mycket mer känslig för stress på jobbet.

Vilka är varningssignalerna?
– När sömnen inte fungerar, det är inte alls bra. Om man lätt tappar humöret eller känner att ingenting längre är roligt. Om livslusten inte finns där kan man vara på väg in i något kroniskt. Smärta, spänningar är andra tecken på för hög stress.

Att glömma varför man gick in i ett visst rum, är det ett tecken på stress?
– Ja, det kan det vara, men det finns värre exempel på småblackouter, att man inte hittar hem från jobbet, eller om man plötsligt glömt hur man låser upp cykeln. Då bör man absolut söka hjälp.

Går det att helt återhämta sig efter en sådan händelse?
– Ja, men det beror helt på under hur lång tid man har befunnit sig i den här situationen. Vissa kan behöva en längre sjukskrivning, andra kan bara behöva varva ner. Men förändra något, det måste man, annars blir det långdraget.

Hur undviker du stress?
– Jag har turen att ha ett arbete med stor kontroll och flexibilitet. Jag kan arbeta hemma och på kvällar om jag vill för att istället hämta på dagis lite tidigare. Dessutom springer jag i skogen varje morgon. Det ger mig en buffert att orka med. Det är min mentala och fysiska återhämtning.

Hur undviker en småbarnsförälder att bli stressad på jobbet?
– Vi har faktiskt ett pågående forskningsprojekt om detta. En enkätundersökning visade att det handlade mycket om attityder. Om chefer och kollegor visade förståelse och om jobbet kunde erbjuda flexibilitetslösningar, som att jobba hemifrån, eller förskjuta sin arbetstid till kvällen. Men det funkar ju inte på alla, vissa blir stressade av det.

Varför klarar vissa människor stress bättre än andra?
– Det är till viss del slump och orättvisa. Vissa har en kropp som lättare kan stå emot påfrestningar. Men visst kan man göra en del själv, som att undvika överkonsumtion av alkohol, försöka sova bra, träna och vårda sina relationer. Men det handlar som sagt också om tolkning. Är det en hund eller varg som står bakom hörnet? Vad man tror avgör ju också om man blir rädd eller inte.

 

Källa: Sydsvenskan
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/ar-det-en-hund-eller-varg-som-star-bakom-hornet/