6 tips till dig som är anhörig till person med utmattningssyndrom

Var ett stöd för minnet. Den som har utmattningssyndrom har ofta svårt att komma ihåg vad som ska göras. Du kan hjälpa till genom att till exempel ordna en överskådlig kalender och skriva upp information tydligt och enkelt. Se också till att det finns en viss ordning hemma, så att det är lätt att hitta viktiga saker.

Planera och spara kraft. Det kan vara svårt att prioritera vad som behöver göras hemma när man har utmattningssyndrom. Gör en gemensam planering och fördela arbetsuppgifterna så att den utmattade får göra lagom mycket. Ibland behöver du vara bestämd och ”ta ifrån” den utmattade en uppgift som hon eller han alltid brukat göra, men som nu blir för stor och tung. Samma sak gäller aktiviteter utanför hemmet. Den som har utmattningssyndrom blir trött fort, både av mental och fysisk ansträngning. Därför är det bra att lägga in pauser och inte stapla aktiviteter på varandra, som den som är frisk ofta gör.

Bryt inte fokus. Den som har utmattningssyndrom har svårare att koncentrera sig någon längre stund och är mer lättstörd. Att bli avbruten och sedan hitta tillbaka till uppgiften är också extra svårt. Därför bör du låta bli att be om saker eller berätta något när personen håller på med annat. Försök att återkomma senare i stället.

Rutiner och fysisk aktivitet är bra. Den som är utmattad behöver rutiner och en regelbunden dygnsrytm. Hjälp till att planera in måltider, sömn, fysisk aktivitet, arbete, fritidsaktiviteter och vilopauser. Fysisk aktivitet är viktig för att bli frisk, men den måste vara anpassad till vad den som är utmattad orkar. Du kan till exempel gå ut på promenader med den utmattade, gärna varje dag, som en rutin.

Stötta nya tankar och nya gränser. Den som går på rehabilitering för utmattningssyndrom brukar få många nya tankar om hur livet ska se ut i fortsättningen. Hur ska stress och krav hanteras och vad ska prioriteras? Hur ska man kunna sätta tydligare gränser och bli mer generös mot sig själv? Det tar olika lång tid att ta till sig stresshanteringsmetoder och bryta mönster. Du kan hjälpa till genom att stötta och uppmuntra personen och ge henne eller honom utrymme och egentid.

Nytt liv – även för dig. Prognosen för den utmattade är nästan alltid god, även om det kan ta tid att bli frisk och en viss känslighet för stress kan finnas kvar. Tänk på att ett förändrat liv för den som är utmattade även betyder förändringar för dig som anhörig. Du kan bli besviken när den som har eller har haft utmattningssyndrom inte presterar lika mycket som förut. Du kanske är van vid att personen planerar familjens aktiviteter och sköter många sysslor hemma. Nu behöver ni tänka om och planera för ett nytt sätt att leva tillsammans.