”Det bästa med Kognitiva Teamet Rehab är att vi är snabba. Remisserna åtgärdas samma dag eller dagen efter. Inom några veckor är patienterna i behandling

Säger Anita Krokström, psykiater på Kognitiva Teamet Rehab i Enskede

– Det mest positiva är att i princip alla patienternas utmattningssyndrom går att lösa! säger Anita Krokström, psykiater på Kognitiva Teamet Rehab i Enskede.

Hon tycker att primärvården är duktig på att identifiera patienterna med utmattningssyndrom. Och hon utgår från att husläkarna använder sig av socialstyrelsens riktlinjer och skattningsskalor för att diagnosticera utmattningssyndrom.

– Patienterna skulle kunna komma lite tidigare till oss, så hinner de inte bli så utmattade att de kanske inte klarar av att komma. Och så blir de inte sjukskrivna så länge. Det är viktigt att sätta igång på direkten med rehabiliteringen.

– Visst tar vi emot remisser direkt från patienterna, så kallad egenanmälan. Men vid behov skickas de till vårdcentralen för att göra en kompletterande utredning. Det är bra att patienten är utredd, så att man inte missar annan bakomliggande sjukdom som bör behandlas.

– Innan patienterna skickas vidare till oss måste vård- eller hälsocentralen ha utfört all provtagning och kunnat utesluta allvarliga sjukdomstillstånd som järnbrist, underfunktion i sköldkörteln, energibrist och så vidare

Kognitiva Teamet tar över ansvaret för patientens sjukskrivning först när behandlingsprogrammet börjar. Behandlingen sträcker sig över 18 veckor. När programmet är slut går sjukskrivningsansvaret tillbaka till vårdcentralen.

Rehabiliteringen pågår två dagar i veckan två timmar åt gången, ena dagen med en psykolog, den andra med en sjukgymnast som gruppledare. De sista åtta veckorna i behandlingen erbjuds patienterna medicinsk yoga och mindfulness. Patienterna behandlas också med KBT, Kognitiv Beteendeterapi

– Det bästa med oss är att vi är snabba. Remisserna åtgärdas samma dag eller dagen efter. Patienterna kallas direkt och får en tid inom två veckor. Därefter sorteras de in i första lediga grupp. Så inom tre till fem veckor är de i behandling, berättar Anita Krokström.

Det är mest kvinnor, pedagoger från skola och förskola som kommer, men också män. Många är nyblivna föräldrar. De flesta är välutbildade. Den vanligaste patienten är en välutbildad medelålders kvinna, som har en fast anställning. De flesta, 60 procent, är födda på 60- och70-talen. En stor grupp är också 80-talisterna och även ett fåtal födda på 90-talet.

– Jag tycker ändå att problematiken är liten och enkel att lösa.

Anita Krokström jämför med sitt tidigare arbete på Maria Pol, där patienterna sökte för missbruk. Där handlade det mer om hemlöshet, misshandel och fängelsedomar.

– Första gången de kommer hit är de nervösa. De vet inte vad de remitterats till. De tror att de ska behandlas individuellt. Men nu är det gruppbehandling som gäller.

– Även om patienterna är väl pålästa har de svårt att förstå kopplingen mellan utmattning och fysiska symtom. Men här får de en föreläsning om tillståndet. De är trötta när de går härifrån efter första dagen som är runt tre och en halv timme. Men de är samtidigt mycket nöjda. De blir tagna på allvar och är ofta imponerade av bemötandet.

– Det finns många solskenshistorier. Den här patientgruppen är högpresterande, flera har aldrig varit sjukskrivna. Och nu har de drabbats av en svår funktionsnedsättning.