En hållbar arbetsåtergång efter utmattning

Din rehabilitering är inte slut bara för att du börjar jobba igen. Det kan komma nya utmaningar och bakslag i takt med arbetsupptrappningen. Utmattning är en process som tar tid att återhämta sig ifrån, och det är vanligt att periodvis återgå i gamla mönster.

Kognitiva Teamet Rehab är av Försäkringskassan godkänd anordnare av arbetsplatsinriktad rehabilitering. Arbetsplatsinriktad rehabilitering är företagshälsovård som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd av Försäkringskassan för att köpa in. Det arbetsplatsinriktade rehabilitering består av kognitiv beteendeterapi med tydligt arbetsrehabiliteringsfokus och genomförs av psykolog, psykoterapeut eller arbetsterapeut.

Vill du veta mer om arbetsplatsinriktad rehabilitering ring 070-976 34 27 eller mejla b2b@ktrehab.se.