Här är gruppen Kognitiva Teamet Rehab stödjer i tre år

Gruppen på bilden är de kvinnor Kognitiva Teamet Rehab sponsrar med 50 000 kr under tre år. Kvinnorna är svårt utsatta och blivit utvalda att delta i ett tre årigt fattigdomsprojekt.

 Fundación Progresar är en mångkulturell, icke religiös och politiskt obunden stiftelse som bildades år 2007 av svenskar och latinamerikaner med erfarenhet av olika former av biståndsinsatser. Syftet är att hjälpa fattiga människor i svårtillgängliga områden i Guatemala att förbättra sina liv. Bland grundarna finns män och kvinnor med olika bakgrund och etnicitet.
Fundación Progresar arbetar i två provinser i Guatemala, Quiché och Alta Verapaz där befolkningen till största delen är fattiga mayaindianer. År 2017 deltog sammanlagt 1 740 familjer i någon av stiftelsens aktiviteter. Detta betyder att mer än 12 000 personer (föräldrar och barn) förbättrade sina liv.