”Kontakterna med patienternas arbetsgivare är övervägande positiva för alla parter”

Säger Eila Brandeker Hausmann, teamledare för våra psykologer på Kognitiva Teamet Rehab i Enskede

– Vi erbjuder patienterna att vi tar kontakt med deras arbetsgivare, alltid under förutsättningen att patienterna själva vill. Då träffas arbetsgivare, psykolog och patient. Ibland kommer även försäkringskassan och en facklig representant. Före mötet gör vi också en kartläggning tillsammans med patienten bland annat om vilka anpassningar som behövs för att återgången till jobbet ska fungera, berättar Eila Brandeker Hausmann, psykolog på Kognitiva Teamet Rehab i Enskede.

Under mötet informeras arbetsgivaren om vad utmattning och rehabilitering innebär. Mötet genomförs inför arbetsåtergången oftast under sista månaden av behandlingen. Arbetsgivarna är övervägande positiva, enligt Eila Brandeker Hausmann.

– Många patienter är osäkra på att gå tillbaka till jobbet men gör det ändå. De flesta går tillbaka till samma arbetsplats, ibland med andra arbetsuppgifter, i alla fall till en början. I vissa fall inleder man med arbetsträning, som försäkringskassan måste godkänna. Men i de flesta fall börjar man med deltidsarbete på 25 procent.

När det gäller anpassningar så kan det exempelvis handla om en anpassad arbetsmiljö, kanske att patienten behöver sitta avskilt. På en del arbetsplatser kan miljön vara svår att anpassa. Det är vanligt att man ser över arbetsuppgifterna. Det kan bli så att man får göra mera rutinuppgifter för att slussas in i arbetet igen. Under infasningen ska en chef eller annan kontaktperson ha återkommande kontakt med patienten och en noggrann uppföljning ska ske.

– Efter rehabiliteringens slut har patienterna normalt ingen kontakt med oss, förutom en uppföljningsdag tre månader senare. Några börjar jobba redan under rehabiliteringen eller arbetar deltid parallellt under hela rehabiliteringstiden.

En del patienter har efterfrågat fortsatt kontakt med Kognitiva Teamet efter behandlingen. Teamet kan erbjuda medarbetarstöd i form av coachning eller stresshantering under arbetsåtergången, som arbetsgivaren kan köpa till under ett halvår. Ett år efter behandlingen gör Kognitiva Teamet Rehab på uppdrag av landstinget en uppföljning som bland annat innebär att patienterna får ange hur de mår på utvalda självskattningsformulär.

– När patienterna avslutat sin behandling skickar vi också en behandlingssammanfattning samt rekommendationer för hur patienten ska gå vidare till remittenten, alltså till den som skrivit den ursprungliga remissen. Det kan handla om sjukgymnastik, fortsatta samtal med psykolog etc. Svar på hur de ska nyttja rekommendationerna kan de också få av vårdcentralen alternativt företagshälsovården, som de ska återvända till efter behandlingen, förklarar Eila Brandeker Hausmann.