LUNCHWEBINAR OM UTMATTNINGSSYNDROM 11 MAJ

Helene Kruse, specialist i allmänmedicin och medicinskt ledningsansvarig läkare på Kognitiva Teamet Rehab vägleder kring effektiv diagnostik, omhändertagande och sjukskrivning. Helene har med sin långa bakgrund inom primärvården såväl som specialistvården unik erfarenhet av att möta patienter med utmattningssyndrom. Hon kommer berätta om gränsdragningsproblematik mellan utmattningssyndrom och närliggande tillstånd samt när man bör hänvisa en patient till multimodal specialistvård.

Klicka på länken för anmälan:

https://events.teams.microsoft.com/event/b78995c6-55c3-4c5c-b271-6d69f454b1a0@c9db1ff8-cbf0-4a94-a481-5a522c87fa8a

Vi fortsätter som vanligt att ta emot remisser och erbjuda högkvalitativ vård

Vi fortsätter att ta emot remisser och egenanmälan för bedömning och rehabilitering.
Region Stockholm har fattat beslut om att avveckla vårdvalet Specialiserad multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och Utmattningssyndrom. Detta kommer att ske först under 2025 och till dess fortsätter vi enligt tidigare med att bidra till bättre hälsa och förbättra patienternas livskvalité
genom att leverera bästa möjliga vård och omhändertagande.
Vi har snabb remisshantering, trygg och säker vård med korta väntetider.
Frikort gäller.
Välkommen att söka till oss!

Psykologisk behandling kan hjälpa mot smärtan

Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta, och det leder ofta till en försämrad livskvalitet för den som är drabbad. Men det finns hjälp att få. Psykologisk behandling kan vara avgörande för ett liv där smärtan inte begränsar den drabbade på alla plan.

Att leva med långvarig smärta påverkar hela livet. Det kan leda till oro, koncentrationssvårigheter, trötthet och depression. Det kan också påverka relationer och förmågan att arbeta. Smärtan går inte sällan ut över hela den drabbades liv.
– När man går omkring med smärta konstant är det som att leva med ett ständigt stresspåslag. Kroppen reagerar med en stressreaktion och hjärnan prioriterar smärtan hela tiden. Det blir utmattande eftersom det är som att leva med ett larm på, oavbrutet, säger Laura Krohn, psykolog på Kognitiva Teamet Rehab.

Det här leder till en sårbarhet men också en sorg, förklarar Laura Krohns kollega – smärtspecialisten och fysioterapeuten Carola Johnsson:
– För många är det en sorgeprocess, som vid en förlust. När du måste inse att du har en smärta som du kanske kommer att fa leva länge med. I den sorgbearbetningen kan psykologisk behandling hjälpa.

ACT – acceptance and cornmitment therapy är en behandlingsform som hjälper många med långvarig smärta. Dock är det viktigt att poängtera, förklarar Laura Krohn, att psykologisk behandling mot smärta inte går ut på att ”tänka bort” det onda, eller att smärtan bara ”sitter i huvudet”. Behandlingen går till stor del ut på att hitta en acceptans och en ny relation till smärtan.
– Vi brukar börja med att försöka få en helhetsbild tillsammans med patienten. Vad har smärtan hindrat patienten från att göra? Vad undviker patienten på grund av smärtan? Många har slutat med sådant som de tycker är roligt, som egentligen far dem att må bra. Det handlar om att återerövra det, säger Laura Krohn och fortsätter:
– Inte sällan har man utvecklat ett undvikandebeteende och en rädsla för smärtan. Men det hjälper egentligen inte mot själva smärta, som ju är kvar. I stället har man börjat leva mindre än förut, livet har krympt. En annan viktig aspekt i behandlingen är att hitta en ny, fysisk, balans i vardagen.

– För många blir det som en slags identitetskris när man vill kunna göra sådant man har kunnat tidigare, som att träna på ett visst sätt till exempel. När det inte går längre är det många som lägger av helt, förklarar fysioterapeuten Carola Johnsson och tillägger:
– Det är lätt att man hamnar i ”allt eller inget”. Därför är kunskap om kroppen en viktig del av behandlingen. Att hitta verktyg men också en balans i fysisk aktivitet. Med psykologisk behandling kan den som lever med långvarig smärta få hjälp att hitta tillbaka till livet och livslusten igen.
– Det handlar om att inte längre ha smärtan som ett skynke framför en, så att man inte ser världen. Om att lära sig se bortom skynket, ta smärtan under armen och få hopp om livet igen. Det går att må bättre och fa en ökad livskvalitet, trots smärta. Det är viktigt att komma ihåg, säger Carola Johnsson.

Texten publicerades första gången i tidsskriften MåBra, upplaga april 2023.