Ny bok: Gå vidare efter utmattning av Giorgio Grossi

Stress är en urkraft som hjälper oss att möta utmaningar och åstadkomma förändringar – stress är inte dåligt i sig. För hög belastning för länge är däremot slitsamt och det finns risk att man gå in i den där väggen.

Att återhämta sig från utmattningssyndrom kan dra ut på tiden och innebära återfall och bakslag. Men det går att gå vidare och bli medveten om egna gränser och behov.

Gå vidare efter utmattning är en självhjälpsbok för dig som fortsätter att kämpa med långdragna symtom och kanske behöver flera rehabiliteringsomgångar. Här förmedlas praktisk kunskap om hur kvardröjande symtom och återfall kan förebyggas och hanteras med hjälp av act och kbt.

Boken är även till nytta för professionella inom vården, anhöriga, chefer och andra i nätverket runt dig som drabbats av utmattningssyndrom.

Erfarenhet av egen migrän gör det lättare att hjälpa andra

Det är en stor tillgång för hennes patienter att hon har erfarenhet av långvarig migrän för egen del. För henne innebär det också att hon har en stark motivation till att hjälpa människor som drabbats av samma tillstånd.

Tunde Juhasz är neurolog och allmänläkare med inriktning på smärta. Hon arbetar nu på Kognitiva Teamet Rehab i Enskede.

– Innan man kontaktar Kognitiva Teamet Rehab för bedömning om smärtrehabilitering bör patienten vara medicinskt utredd för huvudvärk, fått en diagnos och provat relevanta mediciner

När patienterna kommer till Tunde Juhasz får hon tillgång till tidigare utredningsresultat och får också patienternas egna detaljerade berättelser om sina symtom, medicinering och information om eventuella andra behandlingsmetoder som patienterna prövat mot migrän.

Många migränpatienter vet att de bör undvika faktorer som triggar igång ett migränanfall. Det kan vara att undvika mögelost, choklad, citrusfrukter och rödvin och vissa födoämnen som gluten som ofta finns i asiatisk mat. Sömnbrist och blodsockersvängningar kan också bidra till utvecklingen av ett migränanfall.

– Vi tar också upp frågor kring faktorer som kan trigga huvudvärken, livsstil och arbetsförmåga.

Inom Kognitiva Teamet Rehab samarbetar Tunde Juhasz nära med både psykologer och fysioterapeuter så att patienten snabbt får tillräckligt med hjälp med sin smärtrehabilitering.

Hon tycker att det är en fördel att vara neurolog när hon möter smärtan. Som neurolog har hon en lång erfarenhet och en djup förståelse för smärttillstånd och en detaljerad kunskap om olika typer av smärta.

Som de flesta huvudvärksintresserade neurologer har hon dessutom själv en långvarig erfarenhet av egen migrän. Den är välbehandlad med förebyggande medicinering och via livsstilsförändringar.

– Jag brukar berätta om det jag själv gått igenom för mina patienter. Det skapar kanske större tillit mellan oss.

Enligt Svenska Huvudvärkssällskapet har var åttonde svensk (13 procent) migrän. Och två tredjedelar av de drabbade är kvinnor. Ungefär 200.000 patienter med långvarig migrän har aldrig haft tillgång en lämplig behandling. En långvarig, obehandlad migrän bidrar till nedsatt arbetsförmåga, frekvent korttidsfrånvaro från jobbet och en rejäl påverkan på livskvaliteten.

– Syftet med smärtrehabilitering är att patienten med långvarig huvudvärksproblematik ska få hjälp med sin smärthantering för att öka sin delaktighet i vardagen, att kunna bibehålla arbetsförmågan och öka livskvaliteten.