Progressiv avspänning

Progressiv avspänning är en muskulär avspänningsteknik och en effektiv metod för att släppa spänningar i kroppen. Övning i progressiv avspänning ger ökad kroppskännedom och hjälper till att hantera stress. Det går till så att man spänner och slappnar av olika muskelgrupper i en bestämd ordning. Tekniken kan utföras i både sittande och liggande ställning. Lycka till!