Så skyddar muskler mot depression

Träning används ofta som behandling mot depression. Forskare vid Karolinska institutet har hittat förklaringen till varför motion funkar – när musklerna används renas blodet från ett ämne som är skadligt för hjärnan.

Det är sedan tidigare känt att träning är bra mot depression. Den som tränar regelbundet löper inte bara mindre risk att insjukna, träning gör det också lättare att tillfriskna.

Men varför träning är bra mot depression har ingen förstått.

Nu har forskare vid Karolinska institutet upptäckt att muskulösa möss har högre nivåer av ett visst enzym, KAT, i musklerna. Det visade sig att detta enzym bryter ner kynurenin, ett ämne som bildas vid stress och som är skadligt för hjärnan.

Vår hypotes var att musklerna tillverkar ett ämne som har en välgörande effekt på hjärnan. Men vi fann egentligen det rakt motsatta: vältränade muskler tillverkar ett enzym som renar kroppen från skadliga ämnen, säger Jorge Ruas, en av forskarna bakom studien som publiceras i den välrenommerade tidskriften Cell.Musklerna verkar alltså ha en filtrerande effekt som – om den aktiveras – kan skydda hjärnan.

Forskarna ser nu framför sig en ny princip för att behandla depression. En behandling som påverkar musklerna, inte hjärnan.

Källa: GP
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2500379-sa-skyddar-muskler-mot-depression