Sammanfattning om Corona

Folkhälsomyndigheten räknar med att alla kommer att drabbas av viruset, men de flesta kommer knappt märka av något.

Man räknar med att spridningen avtar när vi nått massimunitet. Detta räknar man med sker när ca 50 – 60% av befolkningen har haft viruset.

Myndigheternas åtgärder syftar till att flacka ut kurvan så att inte alla blir sjuka samtidigt. Ambitionen är alltså inte att försöka stoppa spridningen.

På det sättet minskar risken för att vården helt överbelastas av patienter ur riskgrupperna.

Att övergå till distansundervisning för alla fr o m gymnasienivå och högre är just en sådan åtgärd som Regeringen beslutat om idag.

Följ myndigheternas råd, ingenting annat. Ingen del av vården stängs, inte vi heller.

Personer över 70 år eller som tillhör en riskgrupp skall skyddas. De bör stanna hemma och isolera sig så gott det går. Hur länge är inte sagt bestämt ännu men kan bli upp till 12 veckor.

Folkhälsomyndigheten hänvisar på sin hemsida till en stor kinesisk studie, som har identifierat följande sjukdomar som överrepresenterade bland de svåra fallen:

 Hjärt- och kärlsjukdomar

Lungsjukdomar

 Högt blodtryck

 Cancer

 Diabetes

– Övriga grupper har inte dykt upp i några studier hittills, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Majoriteten av våra patienter och medarbetare tillhör inte riskgrupperna.

Vår verksamhet, precis som alla andra, kommer har utmaningar att hantera.

Vi i ledningen arbetar intensivt med att begränsa effekterna och på bästa sätt hålla verksamheten igång