SJÄLVMEDKÄNSLA – LITE VÄNLIGHET FRÅN DIG SJÄLV

Kristin Neff, den mest kända självmedkänslaforskare, kallar det ”ett sundare sätt att förhålla sig till sig själv.” I stället för att slå på oss själva för att få saker gjorda, kan vi ge vänlighet och förståelse för oss själva. Det är som att säga till dig själv ”Jag vet att du försöker mitt bästa, men livet är tufft och jag får inte alltid det rätt, eftersom jag  bara är en människa.”

Själv Medkänsla Fokuserar på otillfredsställda behov
Själv medkänsla är som Mindfulness Plus. Att vara mindful är att vara medveten om vad du tänker, känner och gör just nu, i stället för att gå på autopilot. ” . Medkänsla är att fråga mig själv, vad behöver jag nu?”.

Fördelarna med själv Medkänsla
Forskning visar att människor som utövar självmedkänsla har bättre psykisk hälsa, mindre ångest och depression, och är mera  framgångsrika på att nå sina mål. En långsiktig studie visade att själv medkänsla hjälper människor att anpassa sig bättre efter en skilsmässa. När vi får besviken på livet, kanske vår naturliga tendens är att fråga oss vad vi gjorde fel, än att säga till oss själva, ”Du gjorde det bästa du kunde med tanke på vad du visste på den tiden,” detta kan hjälpa oss att må bättre om oss själva och ge oss mod att börja återuppbygga våra liv. Själv medkänsla kan också hjälpa oss med känslomässigt ältande och andra typer av tvångs eller beroendeframkallande beteende. .Personen som  stöttar sig själva är mindre rädda för misslyckanden. De som jagar självkänsla styrs av att framstå som bra i andras ögon och åker jojo mellan att känna sig bra och dåliga, vilket ofta hänger ihop med sämre psykisk hälsa. De är också mer benägna att vara självkritiska, säger Kristin Neff, medkänsloforskare.– Det finns en tendens att tro att man borde kunna göra allt rätt och vara ofelbar, säger Kristin Neff. Men människor är inte perfekta, ett faktum som kan vara så skrämmande att det framkallar självkritik. Man hackar på sig för att göra rätt nästa gång.

Vad är det som gör att det fungerar?
– Att vi slutar slåss mot oss själva – som då vi önskar att vi, eller det vi är med om skulle vara något annat än vad det är. När vi inser det allmänmänskliga i att vara ofullkomlig, osäker, att kämpa med livets svårigheter, kan man släppa motståndet, säger Christopher Germer. Han beskriver det som ”att ha någon med sig vad som än händer”.– Skam gör att man vänder sig bort från sig själv och andra. Den strategin får oss inte att gå vidare i livet. För att komma ur skammen behöver vi en arm om oss, någon som säger att de älskar oss, och att de inte vill att vi ska ha det jobbigt. Men så gör vi inte med oss själva, utan blir ofta självanklagande. Rent fysiologiskt fungerar det så här: Självkritik väcker rädsla och aktiverar samma områden i hjärnan som då vi är utsatta för hot utifrån. Vi reagerar med kamp-flyktbeteenden och får påslag av stresshormonerna kortisol och adrenalin. Självmedkänsla kopplar i stället till systemet för omsorg och omhändertagande, enligt forskningen. Det lugnar hjärtrytmen och aktiverar må bra-substanser som oxytocin och endorfiner. Det fungerar automatiskt när vi är i fredlig samvaro med andra, men sätter igång också när vi ger oss själva vänlighet.
– Genom forskningen vet vi att det behövs ett alternativ till att jaga självkänsla, säger Kristin Neff. Självmedkänsla handlar inte om att du är bättre än andra, utan om att du är en vanlig människa. Som har det svårt emellanåt och då är värd vänlighet. Även från dig själv.