”Våra patienter som behandlas för stressyndrom förändrar sitt utseende under behandlingen. De blir vackrare och gladare.”

Säger Maya Mitova, medicinskt ansvarig läkare på Kognitiva Teamet Rehab i Enskede

– Vi tar ansvar för medicineringen och sjukskrivningen för patienten under hela rehabperioden hos oss. Och vi bokar tid för ett möte mellan patienten och arbetsgivaren, tillsammans med en psykolog och ibland en läkare. Många arbetsgivare blir intresserade och kommer också hit på våra föreläsningar. Vi kan även boka möte med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Vår uppgift är att motivera patienterna till att gå tillbaka till arbetet, säger chefsläkaren på Kognitiva Teamet, Maya Mitova.

Hon talar om människans motståndskraft och metaboliska reserv eller vår kropps förmåga att reagera på stress. Om vi är utsatta för mycket stress, minskar vår motståndskraft. Det är som ett batteri. Har det mycket laddning bör det klara av stressen, men annars inte.

– Man kan också jämföra det med ett bankkonto. Om det är en bra balans mellan uttag och insättningar, kan man klara av en period med fler uttag, eftersom det finns en reserv. Men om man gör uttag under en längre period, utan att fylla på med insättningar, kommer kontot att övertrasseras.

– Stress kan orsaka många symtom och många hälsoproblem. I stort sett är det hjärnan eller det centrala nervsystemet som styr förändringen av stresshormonet kortisol, som bildas i binjurarna. Nivåerna på hormonet är normalt som högst tidigt på morgonen och sjunker under dagen. Kortisol utsöndras också till följd av stress.

Maya Mitova betonar att Kognitiva Teamet har en holistisk syn, en helhetssyn, på människan vilket också avspeglas i att teamet består av olika yrkeskategorier, som samarbetar nära varandra. Hon är själv specialist i rehabmedicin, neurologi och allmän psykiatri med examen i företagshälsovård.

På Kognitiva Teamet Rehab i Enskede arbetar sex läkare med specialistkompetenser inom psykiatri, rehabmedicin, neurologi och allmän medicin. Här finns också sex fysioterapeuter (sjukgymnaster) med specialistkompetens inom smärta, OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) och mental hälsa, sex KBT (Kognitiv Beteendeterapi) psykologer, två KBT psykoterapeuter och fem vårdadministratörer.

Rehabiliteringen pågår i 18 veckor, två dagar i veckan två timmar åt gången, ena dagen med en psykolog, den andra med en sjukgymnast som gruppledare. De sista åtta veckorna i behandlingen erbjuds patienterna medicinsk yoga och mindfulness. Patienterna behandlas också med KBT, Kognitiv Beteendeterapi.

– Patienterna är väldigt positiva. Man ser hur deras utseende och utstrålning förändras. De blir vackrare, tycker Maya Mitova.

–  Efter en lång sjukskrivning är patienterna mycket arbetsmotiverade men självkänslan är dålig. Ofta kan det krävas förändringar på arbetsplatsen och av arbetets innehåll för att möjliggöra arbetsåtergång. Det har visat sig vara lämpligt att börja med arbetsträning och sedan successivt återgå till arbetet med deltidssjukskrivning.

– Patienter med kvarstående kognitiva störningar kan lämpligen arbetsträna med mindre komplicerade arbetsuppgifter. Det kan också vara av värde att utse en kontaktperson på arbetsplatsen som kan stödja patienten i arbetsträningen.