Hitta hem till dig själv

Bli vän med dig själv
Mindfulness, medveten närvaro, är en oupphörlig icke dömande medvetenhet som främjas genom uppmärksamheten. Medveten närvaro är en naturlig del av livet. Den kan förstärkas genom övning. Sådan övning kallas ibland meditation. Men Meditation är inte vad du tror, inte vad du tänker på.

Meditation handlar i själva verket om att vara uppmärksam, och det kan vi bara vara med hjälp av alla våra sinnen, även medvetandet. Mindfulness är ett sätt att bli vän med sig själv och sina upplevelser. Våra upplevelser omfattas förstås oerhört mycket, inklusive kropp, vårt medvetande och hela världen.

Komma till ro i sin kropp
Hur skulle det kännas att komma till ro i sin kropp, om så bara för några ögonblick vid dagens slut, när man ligger i sängen eller sitter och vilar på kvällen, eller vid dagens början innan man ens har gått upp?

texter ur boken:
Hitta hem till dig själv
108 lektioner i Mindfulness

av Jon Kabat Zinn