Kognitiva Teamet Rehab hjälper till vid långvarig smärta

Långvarig smärta drabbar så mycket som en femtedel av befolkningen. Många lider i det tysta, men det finns hjälp att få. 

– Man kan ha god livskvalitet trots långvarig smärta, säger Anna-Karin Thysell, verksamhetsledare på Kognitiva Teamet Rehab. 

Det händer att kroppens smärtsystem hakar upp sig. Problemet har kanske sitt ursprung i en skada, men när skadan läkt har smärtan ändå blivit kvar.

– Man kan beskriva det som tinnitus i smärtcentrum. Ryggmärgen och hjärnan signalerar smärta trots att smärtnerverna i vävnaderna inte har aktiverats, förklarar Carola Johnsson, fysioterapeut med specialisering på smärta.

Rätt hjälp lindrar smärtupplevelsen

Var femte svensk är drabbad av långvarig smärta och många har haft ont länge utan att vården hittat någon orsak. En del av dessa patienter kommer så småningom till Kognitiva teamet Rehab i Stockholm. Här får smärtpatienterna en 16 veckor lång behandling som innehåller såväl gruppterapi som föreläsningar, individuell coachning samt olika former av fysisk träning och avslappningsövningar.

– Med rätt hjälp går det både att lindra smärtupplevelsen och hitta ett förhållningssätt till smärtan där den inte begränsar livet allt för mycket, påpekar Carola Johnsson.

Ska man acceptera smärtan?

Under behandlingens gång får patienterna hjälp att hitta verktyg och tankestrategier som hjälper dem att hantera obehaget. De får också lära sig vad smärtan beror på och hur ”kroppens eget apotek” fungerar. Kunskap är viktigt. Vet man att smärtan inte är farlig är det lättare att utmana sig själv och fortsätta med aktiviteter och glädjeämnen.

– Som smärtdrabbad får man ofta höra att man måste acceptera smärtan, säger Anna-Karin Thysell. Det kan tyckas främmande men acceptans ska inte förväxlas med resignation.

Att acceptera smärtan innebär att man lär sig leva med den. Det går att minska lidandet även om smärtan kvarstår.

 

Författare: Benedikta Cavallin

Källa: Folkhälsasverige.se

Nu är hennes kroniska huvudvärk hanterbar

Åtta års misslyckade behandlingar är glömda

 Idag känner hon bara en stor tacksamhet till Kognitiva Teamet Rehab för att ha fått hjälp med att hantera sin kroniska huvudvärk. Men hon har varit väldigt arg. I åtta år har hon sökt bot hos läkare som gärna velat sätta in mediciner. Men inget har hjälpt.

Anna, snart 40, drabbades av kronisk huvudvärk i samband med att hon fick sitt andra barn, som nu fyllt åtta. Hon har sökt hjälp på vårdcentralen, blivit utredd av fysioterapeuter och behandlats med akupunktur. Men ingenting har hjälpt.

Snart kunde hon inte jobba längre som medicinsk sekreterare, ett stillasittande jobb. Hon blev sjukskriven på heltid i januari 2021 efter att hennes mamma gått bort i cancer. Då blev huvudvärken så illa att Anna fick svårt att ta sig upp ur sängen.

– Jag försökte kämpa på. Men det är klart att det påverkade familjen också. Jag kunde inte vara med på saker. Jag orkade inte. Jag fick dåligt humör. Jag orkade inte vara snäll.

När hon sedan gick till en naprapat fick hon tips om att det fanns särskilda smärtrehab. Det som låg närmast hemmet var Kognitiva Teamet. I slutet av sommaren 2021 skickade hon iväg en egen remiss. Svaret kom snabbt. Och bedömningssamtalet med läkare, psykolog och fysioterapeut genomfördes inom ett par veckor. De gav henne en plats.

Behandlingen började i slutet av oktober, Då hade hon börjat jobba igen, på halvtid och skulle gå upp till 75 procent. Men hon fick rådet av Teamet att ligga kvar på sin halvtid. Och det gick också hennes arbetsgivare med på.

Rehaben pågick i 16 veckor och då tre till fyra dagar i veckan. Det var intensivt första veckan. Men Anna tyckte det var skönt med gruppen, att få träffa andra med liknande problem. Att förstå att det finns fler som har daglig smärta. I gruppen kunde hon prata om sin smärta och alla lyssnade.

Anna hade inte tränat på länge. Varje gång hon hade försökt triggade det huvudvärken. Kognitiva Teamets.gruppträning innebar en enklare typ av cirkelfys. Hon tog det lugnt under träningen fast hon hade mycket huvudvärk. Men träningspassen triggade inte värken på samma sätt som hennes träning hade gjort tidigare.

– Idag fortsätter jag att träna. Varannan vecka går jag till en fysioterapeut och bygger upp styrka. Och sen gör jag hemmaövningar.

Under gruppterapin de första veckorna då tog det emot för Anna. Hon kunde inte ta till sig all kunskap.

– Men sen hände nåt, jag började fatta vad psykologen sa. Och sambandet mellan smärta och min inre stress blev tydligare. Det var kanske inget fysiskt fel på mig utan mitt katastroftänk. Att ändra tankesätt. Det har gett mig otroligt mycket.

Tack vare Teamet har Anna fått nya verktyg att hantera sin smärta med. Att tänka på vad hon själv vill, självmedkänsla och acceptans.

Namn och bild är inte den intervjuade personen.