Kognitiva Teamet Rehab hjälper till vid långvarig smärta

Långvarig smärta drabbar så mycket som en femtedel av befolkningen. Många lider i det tysta, men det finns hjälp att få. 

– Man kan ha god livskvalitet trots långvarig smärta, säger Anna-Karin Thysell, verksamhetsledare på Kognitiva Teamet Rehab. 

Det händer att kroppens smärtsystem hakar upp sig. Problemet har kanske sitt ursprung i en skada, men när skadan läkt har smärtan ändå blivit kvar.

– Man kan beskriva det som tinnitus i smärtcentrum. Ryggmärgen och hjärnan signalerar smärta trots att smärtnerverna i vävnaderna inte har aktiverats, förklarar Carola Johnsson, fysioterapeut med specialisering på smärta.

Rätt hjälp lindrar smärtupplevelsen

Var femte svensk är drabbad av långvarig smärta och många har haft ont länge utan att vården hittat någon orsak. En del av dessa patienter kommer så småningom till Kognitiva teamet Rehab i Stockholm. Här får smärtpatienterna en 16 veckor lång behandling som innehåller såväl gruppterapi som föreläsningar, individuell coachning samt olika former av fysisk träning och avslappningsövningar.

– Med rätt hjälp går det både att lindra smärtupplevelsen och hitta ett förhållningssätt till smärtan där den inte begränsar livet allt för mycket, påpekar Carola Johnsson.

Ska man acceptera smärtan?

Under behandlingens gång får patienterna hjälp att hitta verktyg och tankestrategier som hjälper dem att hantera obehaget. De får också lära sig vad smärtan beror på och hur ”kroppens eget apotek” fungerar. Kunskap är viktigt. Vet man att smärtan inte är farlig är det lättare att utmana sig själv och fortsätta med aktiviteter och glädjeämnen.

– Som smärtdrabbad får man ofta höra att man måste acceptera smärtan, säger Anna-Karin Thysell. Det kan tyckas främmande men acceptans ska inte förväxlas med resignation.

Att acceptera smärtan innebär att man lär sig leva med den. Det går att minska lidandet även om smärtan kvarstår.

 

Författare: Benedikta Cavallin

Källa: Folkhälsasverige.se