Gott Nytt år önskar vi på Kognitiva Teamet Rehab

Detta annorlunda år går mot slut. Ett annorlunda år som vi sent skall glömma. Året började bra men i mars blev det dramatiska förändringar. Vi tvingades snabbt att ställa om vår verksamhet för att möta den nya verklighet vi hamnat i. Vi gick snabbt över till webbmötesbesök i en viss omfattning under våren. Den snabba digitaliseringen innebar att vi fick se över vårt sätt att arbeta och flera delar av vårt rehabiliteringsprogram digitaliserades.
Under hösten har vi anpassat mottagningen för att bli ännu mer säker och trygg och ändå upprätthålla en god kvalité i vården av våra patienter. Vi erbjuder både fysiska och digitala besök och minskar därmed antal patienter samtidigt på mottagningen.
Vi fortsätter hålla i, hålla ut och hålla avstånd.
Vi ser fram emot en ljusare vår.
Alla vi på Kognitiva Teamet Rehab vill önska alla ett Gott Nytt ljusare År!