Skip to main content

Vi vill att du skall känna dig trygg att komma hos oss

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid 19.  Vi har gjort en hel del anpassningar på mottagningen. Vi har för att undvika köbildning begränsat öppettider i reception. Vi hänvisar till mail och telefon i kontakt med administration. Din behandlare kommer och möter dig i väntrummet. Du betalar inte patientavgift på plats utan vi skickar räkning till dig. Vi har utökat antal väntrum. Vi använder munskydd  vid kroppsundersökning.
Tänk på att tvätta och sprita dina händer när du kommer och går. Vi har handsprit utplacerat på flera platser på mottagningen. Vi har personal som kontinuerligt under dagen spritar dörrhandtag och andra ytor.
Vi tackar dig för ett gott samarbete med oss att göra mesta möjliga att minska sprittspridning.
Vi erbjuder digital rehabilitering för riskgrupper.

 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårds­rådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårds­rådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andnings­svårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Tvätta händerna ofta

mittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.


Social distansering

Håll avstånd när du träffar andra.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Kognitiva Teamet Rehab bidrar till fattigdomsbekämpning i Guatemala

Under tre år sponsrar Kognitiva Teamet Rehab Fundación Progresar är en mångkulturell, icke religiös och politiskt obunden stiftelse som bildades år 2007 av svenskar och latinamerikaner med erfarenhet av olika former av biståndsinsatser. Syftet är att hjälpa fattiga människor i svårtillgängliga områden i Guatemala att förbättra sina liv. Bland grundarna finns män och kvinnor med olika bakgrund och etnicitet.

Fundación Progresar arbetar i två provinser i Guatemala, Quiché och Alta Verapaz där befolkningen till största delen är fattiga mayaindianer. År 2017 deltog sammanlagt 1 740 familjer i någon av stiftelsens aktiviteter. Detta betyder att mer än 12 000 personer (föräldrar och barn) förbättrade sina liv.

Stiftelsen finansieras via donationer, främst från svenska givare. Chef för verksamheten är Dr Leticia Velasquez, som var med och bildade Fundación Progresar. Vicechef och kontaktperson i Sverige är civilekonom Kristina Boman, som också är en av grundarna.

Fundación Progresars kvinnoprojekt ”Mujer Semilla de Maiz” (majsfrökvinna) i Guatemala hjälper fattiga kvinnor på landsbygden att förbättra sina liv. Kvinnorna organiserar sig i grupper, får utbildning och bildar en egen bybank. Varje medlem får ett mikrolån så att hon kan starta ett eget företag. 2017 stödde projektet 50 kvinnogrupper i Quichéprovinsen och 30 i Alta Verapaz. Alltså, cirka 1 720 kvinnor vilket betyder att stödet når många fler individer eftersom kvinnornas hela familjer och i synnerhet barnen påverkas positivt av projektet. Projektet är inne i en expansionsfas och ska under de kommande två åren nå över 3 700 kvinnor vilket leder till att mer än 25 000 personer kommer att förbättra sina levnadsvillkor.

Fundación Progresar strävar efter att vara en effektiv biståndsorganisation där pengarna går fram och professionellt baserat på erfarenheter från lyckade biståndsprojekt.

År 2009 designades två nya projekt i Quiché-provinsen i Guatemala, baserade på tidigare erfarenheter från fattigdomsbekämpning. Huvudprojektet handlade om ekonomisk utveckling på landsbygden (Proyecto Desarrollo Económico Rural). Målgruppen var fattiga jordbruksfamiljer och fokus var odling av sockerärtor och haricots verts. Det andra var Empoderamiento de Mujeres – ett projekt för att stärka kvinnor. Båda tog fart under 2010. Syftet för jordbruksprojektet var att genom krediter bilda bybaserade företag för att odla nya grödor som kunde exporteras. Projektet innehöll också utbildning i jordbrukstekniker, försäljning och sammankoppling med marknaden. Jordbruksprojektet nådde 700 familjer och efter flera års arbete kunde bönderna producera god kvalitet och dessutom ha kontakter med exportföretag. Fundación Progresar fortsätter att stödja ekonomisk utveckling på landsbygden för fattiga jordbrukare genom kooperativet Ajnim RL som bildades 2016.

Projektet innehåller tre huvudkomponenter; mänskliga rättigheter med fokus på kvinnors rättigheter, mental hälsa och småföretagande.

Varje grupp har sin egen handledare. Deras uppgift är att utbilda och följa upp kvinnornas utveckling. De stödjer också gruppen i hanteringen av mikrolån och sparande.

Nio handledare finns i Quiché och sex i Alta Verapaz. Alla pratar det lokala mayaindianska språket, quiché eller sacapulteko i Quicheprovinsen. I Alta Verapaz talar man poqomchi och keqchi. Det finns 24 språk i Guatemala.

I grupperna finns också en ”Promotora de armonia y bien estar” –”Promotor för harmoni och välbefinnande”. Det är en kvinna som kommer från byn och som ingår i gruppen. Hennes uppgift är att hålla ihop gruppen, göra hembesök hos kvinnorna, stötta dem när de har problem och hålla kontakten med gruppens handledare. Promotoran håller även i en del övningar på månadsmötena. Hon får en liten lön för sitt arbete och utbildas en gång i månaden i projektets olika teman.

Upplägg av lånefonden för mikrokrediter beräknat på en grupp på 20 kvinnor:

År ett: Varje kvinna får låna 700 kr, total kostnad för en grupp är ca 14 000 kr.

År två: Varje kvinna får låna 1 400 kr. Total kostnad för en grupp är ytterligare 14 000 kr.

År tre och fyra: Varje kvinna får låna 2 000 kr. Total kostnad är ytterligare 12 000 kr.

Lånen är räntefria och betalas tillbaka inom ett år genom en mindre återbetalning varje månad. Fundación Progresar har nästan 100 % återbetalning på lånen.

Företagande är vägen till en egen inkomst, mer frihet och bättre levnadsförhållande för kvinnan och hennes familj. Mikrolånen kompletteras med grundläggande utbildning i företagande, vilket är viktigt eftersom de flesta kvinnorna aldrig tidigare drivit någon affärsverksamhet. Exempel på företag som kvinnorna startar är:

  • Äggproduktion • Kycklinguppfödning
  • Getter • Grisar
  • Godisproduktion • Grönsaksodling
  • Försäljning av grönsaker • Brödbakning
  • Odling av örter • Maskodling för ekologisk gödsel
  • Små affärer