Fattigdomsbekämpningsprojekt Kognitiva Teamet sponsrar under tre år

Här kommer en hälsning från kvinnogruppen vi sponsrar. Det har har varit jordbävningar och tre av byarna  i regionen har spolats bort. Många är hemlösa. Covid  gör att kvinnorna har det mycket svårt.

Tack för Kognitiva Teamet Rehabs  bidrag till kvinnogruppen Las Chamelqueñas
i byn Cojila i kommunen San Juan Chamelco.

Givna lån till gruppen:  USD 1,697
Stöd till Gruppens utrustning: USD 90

Bilderna visar kvinnorna i gruppen som får sina lån, utbildning och en del har kommit ingång med sina affärsverksamheter.:

Ovan kvinna som fått sitt lån.

 

K

Ovan är kvinna som tar emot sitt lån. P g a att hon inte kan läsa och skriva använder hon tum avtryck som underskrift på lånet.

 

Läs mer om projektet i nedan pdf.

Kognitiva teamet Final 210113