Se föreläsning om långvarig smärta

I föreläsningen om långvarig smärta tas upp bakgrund, orsaker, behandling, forskning, fysiologiska och psykologiska samband. Samt om hur det är att leva med långvarig smärta.

Föreläsare  Åsa Ringqvist, överläkare, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus

Källa: https://www.vetenskaphalsa.se/forelasning-langvarig-smarta/

https://players.brightcove.net/3193745440001/default_default/index.html?videoId=6095874873001