Kognitiva Teamet Rehab fyller sju år!

Kognitiva Teamet Rehab har sedan för sju år sedan starten rehabiliterat cirka 4 300 patienter. Vi är mycket tacksamma över att få möjlighet att hjälpa patienter med komplex utmattningssyndrom och/eller långvarig smärta inom vårdvalet MMR2 på uppdrag av Region Stockholm.