Personer med fibromyalgi har inflammation i hjärnan

Orsakerna bakom det svårbehandlade smärtsyndromet fibromyalgi är till stora delar okända. Med hjärnavbildningstekniken PET har forskare vid Karolinska Institutet och Massachusetts General Hospital nu kunnat visa att centrala nervsystemets immunceller, gliaceller, är aktiverade i hjärnan hos patienter med fibromyalgi. Fynden som publicerats i tidskriften Brain, Behavior, and Immunity öppnar för nya behandlingsmetoder.

Källa: KI, klicka på länken för att läsa mer

https://nyheter.ki.se/personer-med-fibromyalgi-har-inflammation-i-hjarnan