”De allra flesta med utmattningssyndrom blir bra till sist. Det svåra är att få dem att förstå att det tar tid”

Säger Jenny de Korostenski, teamledare för våra fysioterapeuter (sjukgymnaster) på Kognitiva Teamet Rehab i Enskede

– När det gäller stress och påföljande utmattningssyndrom handlar det mycket om att hitta tillbaka till balansen mellan aktivitet och återhämtning, säger Jenny de Korostenski, fysioterapeut på Kognitiva Teamet Rehab i Enskede.

– Det handlar om kroppsmedveten träning: bli medveten om hur jag andas, om en muskel är spänd eller avspänd, min hållning och gång. Här övar vi basal kroppskännedom och lättare rörelsesekvenser med syftet att åter bli medveten om sin kropp.

– Alla behöver hitta den fysiska träningsform de trivs bäst med, annars är det svårt att fortsätta på egen hand. Träningen får inte bli ytterligare ett krav utan det är viktigt att förstå varför man ska träna och hur det påverkar både kropp och hjärna. Många tror att fysisk aktivitet och träning måste innebära att man blir svettig. Det stämmer inte vid utmattningssyndrom. Det är otroligt viktigt att träningen är anpassad till hur man mår och vilka symtom man har. Med detta kan jag som fysioterapeut hjälpa till.

Det behövs återhämtningsstrategier, som inte enbart går ut på att vila och sova, betonar Jenny de Korostenski. Det kan vara andningsövningar, avspänning och promenader – allt som ger energi.

Hon och övriga fysioterapeuter utvecklar kontinuerligt manualerna för behandling av både utmattningssyndrom och långvarig smärta.

– Det är viktigt att behandlingen utgår från en vetenskaplig grund och bygger på medicinsk evidens, de senaste medicinska erfarenheterna. Det handlar om att få ihop kropp och knopp som en helhet. När man mår dåligt mentalt visar detta sig i kroppen och vise versa. Våra patienter är vana vid att bara köra på och har inte haft förmågan eller valet att fånga upp kroppens signaler i tid, vilket ökar risken för stressrelaterade tillstånd.

– Vi utbildar våra patienter i hur kroppen fungerar. Det gör det lättare för dem att förstå och göra aktiva val som leder till en beteendeförändring.

Rehabiliteringen hos Kognitiva Teamet pågår i 18 veckor. Här ingår också mindfulness och medicinsk yoga. Behandling sker i grupp. Men även individuella möten är inlagda, då finns möjlighet att konkretisera och individanpassa behandlingen ytterligare.

– Under bedömningen innan start reagerar många på att rehabiliteringen sker i grupp. Men det är ingen som efteråt säger att det varit dåligt. Man hör andras reflektioner, ser att det finns olika nivåer på tillståndet och märker framför allt att man inte är ensam.

Vad är mest utmanande i ditt arbete?

– Att få dem att förstå att det tar tid. Många vill ta hissen upp direkt. Men det här är ingen quick fix. Det handlar om att gå den långa vägen. Vi vill ha ett långsiktigt mål, som håller resten av livet.

– Det är fortfarande övervägande kvinnor som drabbas, men vi träffar också många män Det kan vara svårt att identifiera sig själv med utmattningssyndrom. Det är lättare med ett stort gips. Nu syns det inte, samtidigt som det påverkar människan både psykiskt och fysiskt.

– Det som är positivt i arbetet med den här patientgruppen är att de allra flesta med utmattningssyndrom blir bra. Men vår rehabilitering här på 18 veckor är bara en början. Sedan gäller det att fortsätta med sitt förändringsarbete och föra in det man lärt sig i vardagen. Målet är att patienten genom en ökad kroppsmedvetenhet kan fånga upp sin egen kropps signaler och då hinna agera i tid, säger Jenny de Korostenski.